Søk i denne bloggen

tirsdag, desember 06, 2005

Skal man kvotere?

Vi har alle hørt om kjønnskvotering. F.eks. at kvinner som søker på lederstillinger, skal ha forrang. Argumentet er som følger: "for at antallet menn og kvinner skal gjenspeile samfunnet ellers". Hvorfor det, spør jeg. Det er bak mål å ha det som et mål I SEG SELV. Man bør selvfølgelig ansette folk ut fra deres kompetanse og ansiennitet. Verken mer eller mindre.

Jenter som søker inn på informatikk etter vgs f.eks., får 2 tilleggspoeng. Jeg ser på dette som "motsatt diskriminering" ("motsatt" fordi det alltid er snakk om at jenter blir diskriminert, og nesten aldri gutter), eller "feminisering" for den saks skyld. Hvorfor får ikke gutter tilleggspoeng når de søker seg inn på sykepleier f.eks.?

MiFA står for "Minoriteter i Fokus i Akademia", og er et prosjekt på Blindern. Det har mange bra sider ved seg, f.eks. å hjelpe de minoritetene som sliter faglig/språklig på Blindern, og å hjelpe minoriteter på vgs å velge utdanning etter interesse og ikke etter hva foreldrene eller kulturen skulle bestemme. Men det er ett av målene i prosjektet jeg stusser over, nemlig å "rekruttere flere minoritetsspråklige til høyere utdanning". Blir nesten samme prinsipp her da de vil rekruttere flere FORDI "minoritetsspråklige er underrepresentert på høyere utdanning enn i samfunnet ellers". Hvorfor skal det være et mål I SEG SELV? Skal kanskje også andre minoriteter, slik som døve og blinde, funksjonshemmede og andre være representert som samfunnet ellers?

Ja til et rettferdig samfunn, nei til unyanserte kvoteringer.

4 kommentarer:

Abdullah sa...

Do ikke like at jai otdanne mai? Do ikke væra ekte pakkis? Do møte mai på jørne etter klåkka 10?

Lektor Burner sa...

Hehehe...

Abdullah sa...

Do le!? Jai vanære din søster, jai! Å din mora di!

Anna Haug Flyen sa...

Kan ikke si annet enn at jeg er helt enig med deg her. Jeg synes kvalifikasjoner og personlige egenskaper (ikke kjønn) er det som skal bestemme om en person er egnet for en stilling eller ikke. Den/de som skal ansette en person bør altså ansette ut i fra et så kjønnsnøytralt ståsted som mulig (noen synes jo å foretrekke menn som ledere kun fordi de er menn og vice versa) og være klar over at kvinner kankje har spesielle egenskaper som menn ofte ikke har og omvendt, og reflektere over hvilke personlige egenskaper man ønsker at den man skal ansette har.