Søk i denne bloggen

lørdag, desember 03, 2005

What's eating Ola Nordmann?

Som kjent var jeg i Budapest for noen uker siden; da jeg satt på flyet tilbake til Norge, funderte jeg (igjen) på et ofte stilt spørsmål: hvorfor er nordmenn så kalde/usosiale? Grunnen til det var at fram til Ungarnreisen holdt jeg meg til to hypoteser som mulige svar på spørsmålet: 1) Norge er et ungt land, og ikke-vestlige innvandrere er et ganske nytt fenomen, slik at den sterke nasjonalismen forsterker fremmedfrykten enda mer. OG 2) Norge er et kaldt land, slik at folk er mye inne og dermed sosialiserer seg mindre med hverandre. Men nå, etter Ungarnreisen, er altså begge disse hypotesene sterkt falsifisert! Fra før av kunne egentlig ikke hypotese 1 forklare hvorfor nordmenn er usosiale generelt - altså ikke bare mot ikke-vestlige innvandrere.

Jeg føler jeg må oppklare hva jeg mener med "usosial"/"kald": det er ikke snakk om å ha venner eller ikke, å tilbringe mye tid sammen med andre eller ikke... det er ikke det det går på i det hele tatt! Det går rett og slett på sosiale koder og mellommenneskelige følelser som jeg føler er sterkt fraværende i Norge. Som eksempel kan nevnes måten folk hilser på, måten de kommuniserer på (slike ting som fysisk kontakt og avstand til den man snakker med/til), måten de holder på kontakt, måten de besøker hverandre på, gjestfriheten osv.)

Så hvorfor ble hypotesene mine falsifisert etter Ungarnreisen? Jo, fordi 1) Ungarn er mye "yngre" land enn Norge; det ble ikke helt selvstendig (som Norges 1905) før i 1991 da Berlinmuren falt og sovjetisk okkupasjon opphørte. 2) Ungarn er faktisk ikke så mye mindre kaldt enn Norge. Tvert imot! I Budapest blir det minus 10-15 grader om vinteren - noe som som kjent ikke er så normalt i Oslo! Og folk var betydelig mer sosiale i Ungarn enn i Norge. Som eksempel kan nevnes når de hilser på hverandre, klemmer de og kysser hverandre - det er en sosial kode! Jeg ble kjent med flere ungarere på 2 uker enn noen annen turist kan drømme om å bli kjent med i Norge. Jeg reiste dit helt alene, men følte meg ikke ensom i det hele tatt, mens jeg har snart bodd i Norge i 14 år og føler meg ofte ensom. Sånne ting er ikke vanskelig å legge merke til når man reiser... folk er rett og slett "varmere" i Ungarn, Spania - og SELVSAGT mye varmere i Marokko, Iran, Pakistan osv.

So, what's eating Ola Nordmann?

Dette har jeg snakket med flere om. Og nå har jeg begynt å tenke mer Vesten versus Østen. I Vesten står individualitetstenkningen veldig sterkt. Noe som bl.a. vil si at jo mer man viser at man klarer seg bra i livet alene, jo bedre. Mens i Østen tenker man mer kollektivistisk, som bl.a. betyr at man tenker mer på andre. Men det stopper ikke her! Norge skiller seg fortsatt ut - til og med blant vestlige land (mest sannsynlig gjelder det de skandinaviske landene). Som eksempel kan gis at nordmenn liker å bo for seg selv - gjerne på avsidesliggende plasser der de ikke har naboer på flere km. Jeg tar ikke i! Dette er jo fakta... når man flyr over Norge, ser man hvor spredt bosetningen er. Jeg hadde dødd av ensomhet uten nære og gode naboer!!

Hvorfor skiller Norge seg ut t.o.m. blant vestlige land? Jeg tror at Norges rikdom og overflod av ressurser (inkludert veldig få innbyggere per kvadrat km) kan ha noe å si her. De er med på å forsterke den fra før individualistiske tenkningen. Men jeg vet ikke... dette er bare tanker jeg gjør meg...

Jeg tør påstå at nordmenn er sosialt handikappet. Og det er veldig synd. Hadde vi innvandrere som har kommet eller blitt sendt hit følt at folk var varme, gjestfrie og sosiale, hadde nok dette vært det beste landet å bo i :-) Men man kan jo ikke få både i pose og sekk...

11 kommentarer:

Sverre sa...

So stikk då, dersom det er so ille i Noreg, din pakkis! Åå, utakknemlege beist! Var det ikkje me som berga deg frå terror-regimet i Iran, kann henda? Kvat slags varme vil du helst hava; gjestefridomen me hev vist: "Kom og bu i landet vårt, du ukjende myrke mann", eller varmen frå ayatollaens blanke sverd?

Lektor Burner sa...

Hehe... en uttalelse jeg har hørt mange ganger, dessverre. Det året jeg bodde i Fauske, opplevde jeg utrolig mye rasisme. Og sånne uttalelser som "så dra tilbake da" var veldig vanlig. Det er bare uvitenhet som fører til slike uttalelser. Dette fordi mange ikke VELGER å komme til Norge, men BLIR SENDT hit. Slik som oss. Vi er såkalte "kvoteflyktninger" som ble sendt av FN. Egentlig skulle vi til USA, men pga Gulfkrigen og usikkerheten den brakte med seg, sendte FN oss til Norge - et land vi ikke visste noe om - og ble fortalt at vi enkelt kunne dra til USA derfra. Den gang ei...

Jeg selv var jo bare en liten guttunge oppi alt det her. Jeg kunne ikke ta noen beslutninger selv. De ble tatt for meg. Så når familien valgte å bli her, har det blitt slik at jeg har gått min skolegang her, og blitt her. Jeg sier ikke at jeg ikke liker meg her - tvert imot, jeg liker meg veldig godt her på mange måter. Men ETT ankepunkt er det jeg har tatt for meg i mitt innlegg (som jeg la til, hadde dette vært verdens beste land å bo i dersom ikke jeg hadde hatt dette ankepunktet:)) Klart det er negative ting forbundet med regimet i Iran! Ingen tvil om det! Det er jo det iranere flykter fra. Men det betyr ikke at mitt ankepunkt om nordmenn bør overses eller ties stille om :-) Må også legge til at "gjestfriheten" du viser til angående vår mottakelse, gjelder kun økonomisk, nemlig at Norge får flere hundre tusen for hver kvoteflyktning som kommer hit.

Og til slutt: dette handler slettes ikke om MEG, men generelt dette særtrekket jeg merker ved nordmenn. Håper folk gjør seg tanker rundt det emnet ved neste innlegg.

Sverre sa...

Fyrst, du meiner "fordi mange ikke velger å komme til Norge", ikkje "fordi mange velger ikke å komme til Norge", sidan det siste tyder "mange vel å ikkje koma til Noreg".

Andre tingen er at du indirekte skuldar meg for rasisme ved å kopla kommentaren min til at du "opplevde [...] utrolig mye rasisme [i Fauske]". Med andre ord, dersom eg fer til Kina og klagar til folk kor illa det er å bu der, og dei svarar "jamen so dra då", so er dei rasistar?

Tridje tingen er at den upphavlege kommentaren var berre laus synsing um nokot du innbillar deg er sanningi. Det fyrste du må gjera er jo å _visa_ at nordmenn er kalde. Trass i at eg hev voret ein god del i utlandet dei siste par åri og hev truffet mange utlendingar som hev voret i Noreg og/eller hev norske vener, so hev eg enno ikkje høyrt nokon kommentar um at nordmenner er kalde frå nokon andre en _nordmenner_ sjølve! Og det endå når eg spyr desse utlendingane rett ut um detta temaet. Å tala dritt um seg og sitt er eit velkjent psykologiskt fenomen, og eg vel å tolka myten um at nordmenner er eit so kaldt folkeslag som eit utslag av detta. "Å skita i eiget reidr", som me segjer på norsk.

Og ja, i denna samanhengen tek eg deg for å vera nordmann, sidan du jo hev vakset upp der.

Stikk då! Til USA, til dømes. Der er alle glade for å taka i mot deg. Varme er me au ...

Lektor Burner sa...

Du tar meg for å være nordmann? Hvorfor "din pakkis" da?

Jeg skal kommentere ditt tredje avsnitt som omhandler det mitt opprinnelige innlegg EGENTLIG handler om: jeg føler ikke det er "løs synsing" - det er jo basert på empiri. Men sikkert ikke nok empiri! Og selvfølgelig store elementer av subjektivitet i det - slik som all tolkning. Det du sier, er likevel interessant, men jeg har hørt begge deler fra mange utlendinger (begge deler = de som sier at nordmenn er kalde og de som ikke sier de er kalde).

Kanskje det blir USA på meg - hvem vet? The Land of Opportunity, The Home of the Brave frister selvsagt en del...

Magnus sa...

Hei!

Kanskje er det slik at en større del av befolkningen i Norge er "kalde" enn i andre land, hvem vet. Likevel gjelder ikke det alle, heldigvis. Selv er jeg etterhvert blitt mer selektiv på hvem jeg omgås, og prøver for det meste å være sammen med folk som gjør at jeg får gode følelser og heller mindre sammen med folk som ikke gir meg det.

Noe jeg har fått inntrykk av er at ideen "det er typisk norsk å være god" har blitt en kneblende faktor for nordmenn. Nordmenn sammenlikner seg selv for mye med hverandre. I frykt for ikke å være gode nok inntar folk unaturlige roller som gjør at det hele blir falskt og upersonlig. I en slik konkurransesituasjon er det lett for at mennesker kan føle seg misfornøyd med seg selv og da er det ikke lett å være gjestfri, man har nok med sine egne problemer.

Lektor Burner sa...

Takk for nydelig innspill, Magnus :-) Det er et poeng som kan være relatert til det jeg skrev om rikdommen og overflodet nordmenn har. Mer og mer ting, mer og mer sjalusi, mer og mer som du sier "unaturlige" roller og frykt for å ikke være gode nok...

Man unner rett og slett ikke hverandre ting; det har jeg virkelig fått opplevd også.

Sverre sa...

Åja! Her er det ubegrunna synsing i død og vær med en kam over en lav sko.

Lektor Burner sa...

Ååå du må ikke være så streng Sverre.

Sverre sa...

Ich bin am strengsten. Das ist VERBOTEN!

nilschr sa...

Magnus skrev: "Selv er jeg etterhvert blitt mer selektiv på hvem jeg omgås, og prøver for det meste å være sammen med folk som gjør at jeg får gode følelser og heller mindre sammen med folk som ikke gir meg det."

Er det derfor vi (fra den gamle arendalsgjengen) ser deg så sjelden her inne i Oslo? ;)

Anonym sa...

Tony.

Du ser ut til å ikke svare på mine kommentarer, men tenkte før jeg ga meg hos deg å ta opp dette temaet som jeg har fått høre en mange ganger, det at Nordmenn er så kalde og utilnærmelige.

Jeg er en proto-Nordmann, med slaktstavle en 1000 år bakover i Norge på begge sider.
Norge er et lite land med få innbyggere i. Vi liker å se på oss selv som en egen liten avart av en nordisk subtype som går tilbake kanskje til istiden. Vi er tilpasset nordområder og har vårt eget lynne og kultursett/kulturforståelse som skiller seg endel fra mange andre grupper (f.eks. persere).

Det jeg reagerer på er hvorfor vi på død og liv skal bli slik som andre? Hvem er det som bestemmer hva som er bra og ikke bra i forhold til høflighet? I Norge holder det å si ja eller nei en' gang og da mener vi det. Når vi gir et komplimang mener vi det. Vi liker å klare oss selv i mest mulig grad slik vi alltid har gjort tidligere. Som liten gruppe viser historien om og om igjen at mindre grupper lett blir borte i mer folketallige/agressive kulturer. Det forklarer vår "skepsis" til nye ting og endringer til hvem vi er. Vi er ikke "redde" eller "frykter" utlendinger eller fremmede, vi er tilbakeholdne, rolige og vurderer ting over tid før vi bestemmer oss for hva som er bra eller ikke. Ta f.eks. pakistanere i Norge. Vi kjøper ikke den offer-rollen som du og andre gir dem, og at den normale Nordmann er "rasist". Vi studerer dem som løs gruppe og deres respons, oppførsel og holdninger over tid og dette gir en vurdering på hva vi syns om dem som gruppe/type. Vi som Nordmenn er 4 små millioner i hele verden og Pakistan er over 100 Millioner. Alikavel skal vi ikke kunne si "vent nå litt" når vi skal fylle opp dette lille huset vårt med fremmede som vi ikke kjenner under overflaten?! Ville du likt å ha 40% bleke Briter som andel i hjemlandet ditt Iran? At de krevde egne lukkedager, nye kirker overalt, lov til å gå toppløs i parkene, fri sex, date din datter, drekke og hyle i gatene i helgene etc.etc. Hva ville den normale Iraner si til det? Hele den "skepsisen" til ubegrenset innvandring er fordi vi liker godt hvem vi er og vil ikke overkjøres og tvinges til å forandre oss fordi vi ellers ikke er FN-godkjente multikulturister..!
Jeg krever å få være den jeg vil, en Nordmann som drekker i helgene, raver litt i gatene, og at mine landsdamer får lov å gjøre akkurat det samme i trygge gater uten å bli kalt horer overalt av noen som ikke "liker" holdingene våres. Jeg krever å få behode min kultur med røtter tilbake 1000 år, og jeg krever at min genotype får være majoritetsbefolkningen i 100 eller 1000 år til fordi vi deler verdisett, utseende, slektskap, historie og røtter i vår lille utpost av verden. Om det er 1 eller 1 million pakistanere i norge betyr null og nix for India og Pakistans horder, men for Norge betyr det tap eller ikke av vår lille variant av menneskets form og farge. Nordmenn er utrydningstruet på samme måte som den norske hummeren kan man si.

Jeg er den jeg er , og kommer ikke til å ta på meg et bastskjørt og kjøpe en tromme for å bli mer "varm" og ifølge deg mer utviklet menneske. Jeg syns en slik kommentar fra deg er forenklende og for noen en fornærmelse fordi de vet at de er like mye menneske på sin måte en du med dine ifølge deg "mer utviklede menneskelige relasjon-evner."

Derfor sier de "dra din vei da" _ikke_ fordi de ikke liker hudfargen din men det er slik vi tenker, og mener er riktig å gjøre. Les litt havamål så ser du at slike måter å tenke på, har vi hatt her i mer enn tusen år her og vi klarer oss utmerket i forhold til disse varme og inkluderende landene som paradoksalt nok får frem dagens værste diktatorer og fanatikere..

Ha et bra og omtenksomt liv,
Samson