Søk i denne bloggen

onsdag, april 05, 2006

Norskfaget, del 2 av 3

"Jaaa, det var norskfaget da..." (hvis du ikke skjønte den, så gjør det ingenting).

Nynorsk! Er du norsklærer og ikke omfavner nynorsken med hele ditt hjertet og alle lemmer du måtte ha, så er det som å banne i kjerka! Jeg synes det er viktig å ha en passe kritisk holdning til det man beskjeftiger seg med. I hvert fall som lærer. Myndighetene bestemmer veldig mye av det som skjer i skolen i form av lover og læreplaner. På 90-tallet ble det obligatorisk for læreren å følge læreplanen. Nettopp derfor synes jeg det er ekstra viktig å tenke kritisk, slik at vi ikke bare blir noen brikker i et stort (makt)spill.

Misforstå meg rett (sykt klisjé-uttrykk!). Jeg mener at nynorsk bør være like selvfølgelig, ja helst mer selvfølgelig, enn bokmål i skolen. Egentlig skammer jeg meg over at jeg behersker bokmål mye bedre enn nynorsk. Men det er ikke min skyld. Jeg gjorde mitt beste i nynorsktimene. I de få timene vi hadde. Ikke har jeg fått den inputen jeg har trengt heller. Lærebøkene mine var på bokmål. Så å si alt i media også. Kristiansands- og østlandsdialekten kom på toppen av alt.

Dette er mer eller mindre virkeligheten for de veldig mange nordmennene som ikke møter/bruker nynorsk til daglig. Hadde jeg vært nordmann, hadde jeg følt meg undertrykt. Rett og slett! For hva er mer norsk enn et skriftspråk basert på norske dialekter? Som Aasen sa det selv, etter løsrivningen fra Danmark: "Efterat vort Fædreneland atter er blevet hvad det engang var, nemlig frit og selvstændigt, maa det være os magtpaaliggende at bruge et selvstændigt og nationalt Sprog, eftersom dette er en Nations fornemste Kjendemærke."

 
Vil man ha et ekte norsk skriftspråk, så bør man satse på det. Norge har hatt 150 år på seg nå. Men det ser dessverre ikke lyst ut. Og noe bør, og vil gjøres i løpet av de neste årene. Nynorsk i skolen må bestemme seg. I det mest ekstreme tilfellet blir den avskaffet. Eller den blir gjort frivillig (slik som det nå er blitt på åtte skoler i Oslo). Eller eksamensordninga og karakterordninga blir gjort helt annerledes. Dersom ikke det blir satsa ordentlig på nynorsk, så mener jeg det er dette siste alternativet som er gunstigst i første omgang; hvorfor skal man stille helt urealistiske krav til elevene ved å ha egen karakter i nynorsk i andre og tredje klasse på vgs? Noen få timer med nynorsk og ufattelig lite input (både på skolen og ellers) er vel urimelig vurderingsgrunnlag? Skal enkelte elevers snittkarakter og muligheten for videre studier kunne avgjøres av en slik urettferdig karakter?

Hva mener jeg med å "satse ordentlig på nynorsk"? Bl.a. å ha som mål at halvparten av elevenes lærebøker er på nynorsk; generelt få nynorsken inn i klasserommet på implisitte og naturlige måter; legge av egne timer til nynorsk gjennom hele året, sånn som samfunnslære f.eks.; og samme satsningen bør man få i samfunnet ellers. Først da kan vi med god samvittighet stille krav til elevene. Først da kan de føle de blir vurdert på et rimelig grunnlag og for noe de ser nytten av.

4 kommentarer:

Anna sa...

God kveld i stua:-) Her er jeg helt enig med deg! Det er krise for nynorsken i skolen om dagen... Å sette av to timer (satt litt på spissen) til nynorskundervisning i semesteret for så å kreve av elevene at de virkelig skal beherske språket, samt å gi egen karakter i nynorsk henger ikke på greip, spør du meg. Jeg mener, i likhet med deg, at man burde spre nynorskundervisning ut over hele skoleåret, og gjerne bringe nynorsk inn i skolen på en naturlig måte ved å bruke pensumbøker på nynorsk i flere fag. Jeg mener også at man burde gå bort i fra å gi en egen karakter i nynorsk, iallefall så lenge nynorskundervisningen foregår slik den gjør i dag. Man burde altså heller integrere nynorsken i resten av norskfaget og gi en samlet karakter.

Anna sa...

Innlegget ovenfor var en kommentar til nynorskundervisningen på VK1 og VK2. Måtte bare spesifisere det:-) På grunnkurs gis det jo en samlet karakter...

Ebbesen sa...

Men nå syns ikke jeg at alle skal gå i samme skole, jeg da, men der EEEEER jo som å banne i kjerka ...

Ebbesen sa...

DEEEET