Søk i denne bloggen

torsdag, mai 04, 2006

Norskfaget, del 3 av 3

I norskdidaktikken i dag diskuterte vi den litterære kanons plass i norskfaget. Med kanon mener man vanligvis i første rekke retningslinjer/forskrifter i den katolske kirke. I norskfaget er da kanon verk som regnes for å være av stor verdi, f.eks. verk skrevet av Henrik Ibsen. Disse litterære verkene som er "kanonisert" har liksom vært hellige i norskfaget.

Nå er det heldigvis mulig å stille seg kritisk til litterære kanon, uten å bli steina av norsklærere. I den forrige læreplanen stod det eksplisitt hva man kunne og burde gjøre. I den nye læreplanen er det mye mer fritt.

Jeg synes Ibsen og co har blitt overvurdert i norskfaget. Enhver norsklærer har sett det som sin plikt å ha Ibsen, Bjørnson, Hamsun, Kielland, Lie, Skram og Garborg på pensum, for å nevne noen. Mange gjør det bare for å gjøre det. Bare fordi de er "store norske forfattere". Også? Hva er det elevene våre skal lære om? Najonalisme og etnosentrisme eller kulturrelativisme? Jeg kan godt skjønne at de "store" forfatterne har vært viktige å ha på pensum i tiårene etter 1814, da nasjonen liksom skulle samle seg og man søkte etter "det norske". Men hva med i dag? Er ikke multikulturalisme og det globale perspektivet det elevene i dag vil få mest bruk for og se mest nytte i?

Finner du noe relevant og interessant av de "store" forfatterne, ja, så vær så god... og samme holdning bør man ha til samtidslitteratur - skrevet av norske og ikke-norske - skrevet i Norge og utafor Norge. Det er dette den nye læreplanen i norskfaget åpner for, og det er jeg glad for :) Vi må få bukt med det sneversynte norskfaget.

3 kommentarer:

Anna sa...

Jeg er enig med deg. Litteratur bør legges opp fordi den er knakende god og fordi den kan være med å bidra til å utvide elevenes perspektiv, IKKE utelukkende fordi den er kjent som en del av den norske litterære kanon og er skrevet av kjente og folkekjære forfattere. (Selvsagt er mye av det som er skrevet av f.eks. Ibsen og mye av den andre "kanoniserte" litteraturen spesielt bra, det er jo en årsak til at nettopp denne litteraturen og disse forfatterene er blitt kanonisert... Så selvsagt bør en del av denne litteraturen fremdeles legges opp! Men poenget er at litteratur bør legges opp med et kritisk blikk, og man bør være bevisst på å også legge opp annen og nyere litteratur, for eksempel litteratur som har med etnisitetsspørsmål å gjøre.)

ebbesens efterfølger sa...

Pass deg, jeg kan kaste mye stein!!!

Elias Rukla sa...

”Det var alminnelig enighet om at elever som hadde gjennomgått den høyeste almenutdanning (sic.) i Norge, skulle ha et visst kjennskap til norsk kulturarv (…) derfor satt han her nå (…) og pliktskyldigst gjennomgikk et drama av Henrik Ibsen”