Søk i denne bloggen

tirsdag, oktober 03, 2006

Et par irriterende trekk ved dagens samfunn

Mye snakk, lite handling: man skulle tro at vi ble mer og mer effektive med tida, men faktisk ruler byråkrativeldet i alle offentlige institusjoner i dag. TTT (Ting Tar Tid) er stikkordet (eller stikkforkortelsen). Klager du på noe, kan det ta måneder før du får svar. Og mest sannsynlig er det et uklart eller ufullstendig svar. Jeg fikk jo som kjent en gedigen trafikkbot for over ett år siden. Først nå har den kommet seg gjennom de 2-3 instansene den skulle gjennom, før endelig avslag. Et annet interessant og relatert tema er vurdering/evaluering/granskning. Alt skal evalueres - og deretter utredes. Helst blir det nedsatt en komité som skal gjøre det. Det er blitt så vanlig at det er til å le av.

Upersonlig: skal du levere en bok på universitetsbiblioteket? Vel, da får du nærmest kjeft hvis du går i skranken med boka. For til venstre for skranken er det selvsagt en robotaktig maskin som tar imot boka di. Hva hvis du vil kjøpe en togbillett på Oslo S? Billettautomater der du kan velge mellom alskens strekninger. Kjøpe kinobillett gjør du selvfølgelig på nettet. Hva skjer med den menneskelige kontakten? Hva hvis du plutselig lurer på noe? Man kan jo tro at samfunnet er blitt mer effektivt sånn sett, men er det det? Tar det så mye lenger tid å kjøpe en togbillett i billettluka enn å kjøpe den på automaten? Jeg vil heller si at samfunnet er blitt upersonlig.

Og byråkratisk.

2 kommentarer:

HansA;) sa...

Jeg er ganske enig med deg (selv om jeg liker evalueringer og analyser). Samtidig er det litt morsomt at du først er misfornøyd med ting som tar masse tid - og etterpå er misfornøyd med ting som er der nettopp for å spare tid;)

sint bibliotekar sa...

Veldig bra kommentar, hansa, hehe! Men som mennesker er vi jo alle inkonsekvente (that's inconsistent to you, Tony;)

Ellers vil jeg ikke høre kritikk av vår fantastiske Grønlund (ja, han heter det) på UB; sett deg inn i UBs rutiner, du er jo en attpåtil Blindern-veteran, din biatch! Grønlund gjør at vi får mer tid til å hjelpe publikum med viktigere ting enn boksortering!