Søk i denne bloggen

søndag, oktober 08, 2006

Invitasjon til debatt

Onsdag den 18.oktober kl.18 på Kjeller'n på Helga Engs hus (UV-fakultetet på Blindern) kommer det til å være debatt om framtiden til faget norsk som andrespråk. Der skal bl.a. jeg sitte i panelet :D Andre debattanter vil være førsteamanuensis i norsk som andrespråk Else Ryen, leder i African Youth Thomas Prestø og Anita Rathore fra OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering). Kort bakgrunn for debatten er:

Læreplanen i norsk som andrespråk skal erstattes av en ny læreplan som skal hete Grunnleggende norsk. I motsetning til den forrige planen skal Grunnleggende norsk ikke være aldersbasert, men nivåbasert. Forkjemperne argumenterer med at norsk som andrespråk ikke har fungert, men heller virka segregerende. Mens motstanderne (bl.a. meg) hevder at omleggingen bærer preg av hastverk, og at man heller skulle ha jobba for bedre testing og overføring fra norsk som andrespråk til ordinær norsk. Les gjerne denne, denne og denne artikkelen.

Debatten arrangeres av MiFA. Jeg trenger åndelig støtte, så herved inviterer jeg alle kjente og kjære til å komme.

2 kommentarer:

Anna sa...

Jeg kommer selvsagt!! Gleder meg:-D

Frank, the didactic queen sa...

Eg kjem òg, sjølvsagt:-)

Bra jobba, Tony! Tvi, tvi.