Søk i denne bloggen

søndag, februar 25, 2007

AAAAAA, jeg blir så provosert ...

... når jeg leser jobbannonser som denne og denne.

"Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen." og "Jenter oppfordres til å søke på stillingene"?!

Ja, jeg er imot kvotering.

Hvorfor i huleste skal det være et mål i seg selv at arbeidsstanden skal gjenspeile befolkningen ellers? Jeg fatter det ikke. Det er to ting jeg mener utelukkende burde vektlegges i ansettelsen av nye folk: kompetanse og erfaring. Intet mer, intet mindre.

Når det står at innvandrere eller kvinner oppfordres til å søke, så impliserer det selvsagt en forskjellsbehandling.

Hvis denne tåpelige snikkvoteringen - som jeg velger å kalle det - skal tas på alvor ... vel, hva med "mangfoldet" i befolkningen ellers? F.eks. funksjonshemmede (i yrker der funksjonshemningen ikke går utover arbeidet)? Eller homofile? Dverger, for den saks skyld.

11 kommentarer:

HansA;) sa...

Nå synes jeg du er tullete, mr T.

"Hvorfor i huleste skal det være et mål i seg selv at arbeidsstanden skal gjenspeile befolkningen ellers?"

Fordi folk fra forskjellige bakgrunner på mange måter har forskjellige perspektiver, og forskjellige perspektiver gjør at man kan gjøre en bedre jobb, vel.

"Det er to ting jeg mener utelukkende burde vektlegges i ansettelsen av nye folk: kompetanse og erfaring. Intet mer, intet mindre. Når det står at innvandrere eller kvinner oppfordres til å søke, så impliserer det selvsagt en forskjellsbehandling."

Nå tror jeg du misforstår. Det å oppfordre folk med minoritetsbakgrunn til å søke, betyr ikke at de ikke skal vurderes på like linje med de andre søkerne med tanke på kompetanse og erfaring. Det betyr at de som ansetter kan få flere å velge mellom, og kanskje også folk med forskjellige typer kompetanser og erfaringer.

Leif-Atle Heen sa...

På skolen min jobber det seks dverger. Jeg tror det er representativt for befolkningen ellers.

Lektor Burner sa...

hansa;): Selvsagt skjønner jeg at folk fra forskjellige bakgrunner har forskjellige perspektiv og at det kan være positivt. Men det jeg ikke skjønner - og ikke har noe sans for - er at kvinner/innvandrere blir "oppfordra" til å søke! Hvorfor? Er de så dumme at de må bli oppfordra? Alle søker da vel om de synes stillingen virker interessant - det være kvinner, innvandrere, dverger og andre.

Det du påstår, er at hvis ikke kvinner/innvandrere hadde blitt oppfordra, hadde de latt være å søke. Dét kan jeg ikke gå med på.

Også spør jeg jo videre i innlegget mitt: hva med andre minoriteter? Når det først skal være representativt - inkludere folk med ulike perspektiver - hva med f.eks. homofile? Eller andre?

Og er det alltid slik at ulike perspektiver gjør at man gjør en bedre jobb? En gutt som programmerer versus ei jente som programmerer? Noe forskjell?

Leif: hahaha, så nydelig... lo godt da jeg leste kommentaren din ;)

HansA;) sa...

"Er de så dumme at de må bli oppfordra? Alle søker da vel om de synes stillingen virker interessant."

I en ideell verden - ja. Men folk lar være å søke på jobber av mange forskjellige grunner som ikke har noe å gjøre med at de er dumme. I vår ikke-ideelle verden er det for eksempel sånn at folk kan ha for lave forventninger til hva de selv kan utrette fordi de har vokst opp i en kultur som får dem til å tro at de ikke kan utrette det andre kan utrette.

"Hva med andre minoriteter? Når det først skal være representativt - inkludere folk med ulike perspektiver - hva med f.eks. homofile? Eller andre?"

Ja, hva med dem? Det kommer nok litt an på hva slags minoritet de tilhører, for alle minoriteter er ikke minoriteter på samme måte. Folk fra forskjellige minoriteter har forskjellige behov, akkurat som alle andre folk. Men i utgangspunktet tror jeg det er sunt å legge opp til at folk blir mer vant til å omgås hverandre på tvers av slike sosiale skiller mange minoritetsgrupper preges av.

HansA;) sa...

Tony, når jeg leser innlegget ditt virker det nesten som om du ikke tar hensyn til at det er strukturelle skeivheter i rekruttering til utdannelse og arbeidsliv...

Tor Gunnar sa...

Jeg er på sett og vis enig med deg, Tony.

Generelt sett burde den personen som er best kvalifisert få jobben, uansett kjønn og hudfarge. Likestilling burde vel kanskje nettopp vært dette at både menn og kvinner bedømmes på lik linje. Kvotering er, i lys av dette, motstridende med prinsippet om likestilling - det er i hvert fall slik jeg tolker det.

Et eksempel jeg ikke er voldsomt begeistret for, er kampen for å øke kvinneandelen i forsvaret. Hvordan skal dette gjøre forsvaret bedre? (Merk: jeg mener kvinner har masse positivt å tilføre, minst like mye som menn, om ikke mer, men...) Jeg ville ikke ønsket å dra i krig sammen med kvinner. Tanken på å se ei jente bli blåst i fillebiter er mer skremmende enn tanken på at en mann blir drept. Muligens er jeg litt rart skrudd sammen, men jeg tror noen av oss menn har et dyptliggende beskyttelsesinnstinkt - og vi ønsker ikke andre bli skadet. Spesielt ikke kvinner og barn. Her klarer jeg simpelthen ikke å følge nåtidens tanker om full likestilling. Skjønner du hva jeg mener?

Lektor Burner sa...

Ja, så absolutt, T.G. :) Er helt enig.

HansA;) sa...

"Generelt sett burde den personen som er best kvalifisert få jobben, uansett kjønn og hudfarge. Likestilling burde vel kanskje nettopp vært dette at både menn og kvinner bedømmes på lik linje. Kvotering er, i lys av dette, motstridende med prinsippet om likestilling - det er i hvert fall slik jeg tolker det."

Jeg tror dere tolker kvotering på værst mulig måte. Selvsagt ville det vært optimalt om det fungerte slik dere skisserer det. Allikevel er det slik at SELV OM en kvinne og en mann er nøyaktig like kvalifisert, blir mannen ALLIKEVEL favorisert. Det er DETTE man forsøker å jevne ut gjennom blant annet kvotering. Kvinner blir altså nedvurdert i arbeidslivet fordi de er kvinner, ikke fordi de er dårligere kvalifisert.

"Tanken på å se ei jente bli blåst i fillebiter er mer skremmende enn tanken på at en mann blir drept. Muligens er jeg litt rart skrudd sammen, men jeg tror noen av oss menn har et dyptliggende beskyttelsesinnstinkt - og vi ønsker ikke andre bli skadet."

Dette skjønner ikke jeg. Jeg synes tanken på å se HVEM SOM HELST bli blåst i fillebiter er helt motbydelig, og kan ikke forstå hvorfor det er værre at kvinner eller barn blir drept enn menn. Det er helt uakseptabelt uansett hva slags kjønn eller alder det er snakk om. Jeg tror heller ikke det er slik at det bare er menn som har et beskyttelsesinstinkt og ikke ønsker å se andre bli skadet. Jeg er enig i at det er visse fysiske forskjeller som gjør at en mann kan bli sterkere enn en kvinne, men slik krig føres i dag, har jeg vanskeligheter med å skjønne hvordan dette kan ha noen særlig betydning. For meg virker det diskriminerende å betrakte kvinner kollektivt som "et svakt kjønn".

HansA;) sa...

En ting til: av en eller annen grunn er "feminine" egenskaper (som assosieres med kvinner, selv om det ikke er slik at bare kvinner har feminine egenskaper eller at kvinner bare har feminine egenskaper) tradisjonelt blitt ansett som "dårligere" og mindre effektive" enn såkalte "maskuline" egenskaper. Det kommer selvsagt an på hvordan man definerer effektivitet og kvalitet. Og siden menn strukturelt sett har hatt definisjonsmakt, blir "maskuline" egenskaper verdsatt mer enn "feminine" egenskaper, selv om det objektivt sett ikke behøver å være sånn.

HanbsA;) sa...

Ta en titt på denne kronikken:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1686382.ece

HansA;) sa...

Prøver igjen:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1686382.ece

DETTE burde provosere deg.