Søk i denne bloggen

onsdag, mai 23, 2007

Er det mulig å være så blåst???

Så nettopp på Holmgang der kjønnsnøytralt ekteskap/adopsjon ble diskutert. Ser ut som om dette kan bli lovfesta i løpet av 2007.

De som var i panelet og som var imot dette, ble overkjørt med saklige argumenter. Det var nydelig å se. Det var ikke mye de hadde å stille opp med. Det de gjentok hele tida var "argumenter" som "dette bryter en historisk tradisjon" (noe som faktisk er feil og svært etnosentrisk), "dette bryter en kulturell tradisjon" (samme kategori som forrige argument), "dette fører til en oppløsning av ekteskapet" (latterlig å gå i skyttergraven på den måten), "dette er ikke til barnets beste" (ikke dokumentert; tvert imot!), "dette har ikke skjedd noe sted i verden ennå" (helt feil; bare i Europa er det blitt lovfesta i Nederland, Belgia og Spania).

Når det gjelder argumentene om at dette bryter med en tradisjon, så er det sakligste argumentet etter mitt syn å trekke fram andre eksempler fra historien. Verden utvikler seg (heldigvis) og det gjør vi også som mennesker. At kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 1913 (15 år senere enn menn), førte ikke til noe annet enn likestilling basert på at menn og kvinner er like mye verd og derfor bør ha like muligheter. Valgordningen ble ikke "oppløst" av den grunn. Det finnes mange andre eksempler på at vi har utvikla oss til å inkludere flere og flere grupper i samfunnet, nettopp basert på likeverd. Det samme gjelder et kjønnsnøytralt ekteskap og muligheten til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Jeg skal ikke ta for meg alle for-argumentene. Det har jeg gjort tidligere i tidligere innlegg, og synes egentlig hele diskusjonen til syvende og sist handler om en ting, nemlig det Jon Gelius sa på Holmgang: "størst av alt er kjærligheten" (1 Kor 13,13). Dét er det viktigste, og kirken bør selvsagt støtte staten i et ev. nytt lovverk.

søndag, mai 13, 2007

lørdag, mai 05, 2007

Onkel for første gang

Her er en serie med bilder. Vi var og besøkte søstra på sykehuset 13 timer etter fødsel :) Legg spesielt merke til den lappen der det står info. om ungen. For det første feil staving av navnet ("Michell"), og for det andre apostroffeil ("Jessica Burner's datter").

onsdag, mai 02, 2007

Lønnsøkning

Det er grunn til å feire når lærerne nå har fått deilig lønnsøkning :D Jeg har gått opp 20 000 i året. Woohoo! Merker jeg får mer motivasjon til å fortsette å rette heldagser nå, hehe