Søk i denne bloggen

mandag, juni 02, 2008

Titler

Jeg er en av dem som synes det er artig med titler. I akademia florerer det med deilige titler. Jeg husker da jeg begynte på universitetet og gikk i de lange og mørke korridorene og tittet på hva slags tittel som stod på dørene til folk. Jeg husker også at jeg var nysgjerrig på hva de forskjellige titlene betød; universitetslektor hørtes for meg ut som en "bedre" tittel enn førsteamanuensis. Men i dag vet jeg bedre. Og i det følgende skisserer jeg de akademiske titlene i høyere utdanning fra lavest til høyest:

Timelærer (person som ikke har hovedfag eller master)
Amanuensis (en tittel som er på vei ut, men den er blitt brukt om personer som har
kompetanse tilsvarende hovedfag eller master)
Høgskolelektor/Universitetslektor/Forsker III (person som har hovedfag eller master; forsker III er brukt svært sjeldent da man helst tilsetter folk med doktorgrad eller tilsvarende i forskerstillinger)
Stipendiat (person som jobber med en doktorgradsavhandling)
Førstelektor/Forsker II (erfaringsbasert doktorgrad, dvs. vedkommende har brukt tid på prosjekter og/eller publikasjoner som tilsvarer arbeid med en doktorgradsavhandling)
Førsteamanuensis/Forsker II/Post.doc. (person som har avlagt doktorgradsavhandling; forsker II/post.doc.-stilling er en ren forskerstilling og kan vare alt fra noen måneder til flere år)
Dosent/Professor/Forsker I (dosent er opprykket førstelektorer får og professor er opprykket førsteamanuensiser får; opprykket fås etter et visst antall publikasjoner)