Søk i denne bloggen

mandag, februar 16, 2009

Ny lærerutdanning

Regjeringen har lagt fram St.meld.nr. 11 (2008-2009) - Læreren: Rollen og utdanningen. Jeg hilser meldingen velkommen og synes den inneholder flere gode forslag til endringer i allmennlærerutdanningen. Noen av de viktigste forslagene er:

- Endre navnet på utdanningen til grunnskolelærerutdanning. Dette fordi man ikke lenger skal være "allmennlærer". Man skal heller ta utdanning ut fra hvilke trinn man ønsker å undervise. Det blir slutt på 1-10.læreren.
- En todelt lærerutdanning: 1-7 og 5-10, altså barneskolelærer og ungdomsskolelærer (med tre års overlapping).
- Faget pedagogikk endrer navn til pedagogikk og elevkunnskap, og økes fra 30 til 60 studiepoeng.
- På 1-7-løpet blir matematikk og norsk obligatorisk. På 5-10-løpet er ingen fag obligatoriske. Videre går man for større fordypning på 5-10, altså flere 60-poengs fagenheter.
- Veiledning av alle nyutdanna lærere. Dette har jo vært en mangel ganske lenge nå. Det er bare de siste 3-4 årene at noen utdanninger har tilbudt noen nyutdanna lærere veiledning (UiO og UiB f.eks.). Men nå skal altså tilbudet gjelde alle nyutdanna.

Ingen kommentarer: