Søk i denne bloggen

mandag, november 09, 2009

Råd til norsk skole?

Karl-Eirik Kval kommer med tolv råd til norsk skole i Aftenposten 29. oktober. Han påstår at rådene vil, om de tas i bruk, gjøre norsk skole mye bedre for de aller fleste elevene. Flere av rådene er altfor generaliserende og tar ikke hensyn til at elevmassen ofte består av ulike typer elever med ulik kulturell og sosial bakgrunn, og som bruker ulike læringsstrategier. Er det noe forskning har vist, er det jo nettopp dette. Innlegget til Kval bærer preg av at han har tørket støv av et innlegg som var ment å publiseres på 90-tallet. I tillegg til å være svart/hvitt, synes jeg også at noen av rådene hans er selvmotsigende. Nedenfor skal jeg gå nærmere inn på noen av dem.

Punkt en i rekken av råd fra Kval er ”Avskaff ansvar for egen læring”. Hvor i Kunnskapsløftet (LK06) er det Kval finner grunnlag for at ansvar for egen læring skal praktiseres i dag som på 90-tallet? Jeg har søkt etter ordet ”ansvar” i LK06 – prinsipper for opplæringen, og finner følgende formuleringer om elevers ansvar: ”… tar ansvar for egne handlinger” og ”Samarbeidet mellom skole og hjem vil endre karakter … etter hvert som elevene blir eldre og får større ansvar for egen læring og utvikling”. Daværende kunnskapsminister Solhjell gikk faktisk ut i mediene og tok et kraftig oppgjør med ”ansvar for egen læring” (for eksempel i VG 04.12.2007).

Kvals punkt ti er ”Mer elevevaluering av lærere”. Jeg er for så vidt enig i det, men er ikke det selvmotsigende når samme rådgiver mener at norsk ungdom ofte er uansvarlige og irrasjonelle? Og når han vil elevmedvirkning til livs? Hvordan kan elever vurdere lærerne sine hvis vi ikke tillater dem å vurdere seg selv (egenvurdering)? Er ikke innsikt i egne styrker og svakheter viktig for å kunne vurdere andre?

”Stopp alt prosjektarbeid” er Kvals råd nummer fire. For det første er det ingen som sier at man skal drive med prosjektarbeid (LK06 er preget av metodefrihet). For det andre blir det altfor lettvint og ikke mulig å ta seriøst rådet om at all prosjektarbeid skal legges på is med den begrunnelsen at det finnes eksempler på dårlig drevet prosjektarbeid. Dette vil jo være det samme som å nedlegge all tavleundervisning, fordi det finnes noen dårlige eksempler. Eller legge ned gruppearbeid av samme grunn. Faktum er at det finnes mange lærere som kan masse om prosjektarbeid og driver veldig bra prosjektarbeid på sine skoler.

Punkt elleve i Kvals innlegg er ”Underveisvurderingen må bli obligatorisk”, samtidig som han roser Utdanningsdirektoratet for å ha gjort underveisvurderingen obligatorisk (!). Videre skriver Kval at skolene må pålegges å sørge for å kontrollere at lærerne faktisk gjør denne underveisvurderingen. Siden Kval har fått med seg at underveisvurdering er blitt forskriftsfestet, bør han også ha lest kapittel 3, § 3-16 i vurderingsforskriften som trådte i kraft 1. august i år, der det står følgende: ”Det skal kunne dokumenterast at undervegsvurdering er gitt, jf. § 3-11 til § 3-15”. Mer kontroll enn dette kan vel neppe pålegges lærerne. I den forbindelse er det interessant at Kval i råd nummer tolv skriver at ”altfor mye av lærernes tid går i dag med til møter og dokumentasjon” og han ønsker ”mer effektiv bruk av læreres tid”.

Ingen kommentarer: