Søk i denne bloggen

onsdag, mai 19, 2010

Language Assessment. Policy and Practice

Har nå vært på enda en flott fagkonferanse. Denne gangen om vurdering i språkfagene. Professor Lyle Bachman var invitert fra UCLA, og det var stas å høre på ham. Det jeg sitter igjen med er bl.a.:

1) Vi har en lang vei å gå i Norge når det gjelder forskning på vurdering. Vi burde se mer til andre lands forskning.
2) Vurdering av muntlige ferdigheter er et underforska område.
3) Noe av det viktigste en må spørre seg når en lager en test, er hvorfor en skal lage testen og hvilke konsekvenser den får. En slik analyse pleier som regel å få altfor lite oppmerksomhet.
4) Når elever har muntlige presentasjoner, må kriteriene være helt klare for dem. Det nytter ikke å trekke i karakter for mangel på engasjement, dårlig PP-slaids eller mangel på gestikuleringer. Slikt skal ikke vurderes på en muntlig eksamen ifølge vurderingsforskriften. Kun de kompetansemålene som går på muntlighet skal vurderes. Her tror jeg mange synder!

Også har jeg noen flere refleksjoner:

1) Når det gjelder vurdering av muntlige ferdigheter, er lytting i hvert fall underforska. Selv om lytting kanskje er en av de viktigste ferdighetene i et språk! Når du snakker til noen, står mottakeren for 50 % av kommunikasjonen! Så hva karakteriserer en god lytter? Hvordan skal man vurdere lytting? Lytting er ikke tatt med som en av de grunnleggende ferdighetene i LK06 (unntaket er fremmedspråkene). Den er bare nevnt i forbifarten i f.eks. engelsk. Og lytting vurderes sjeldent/aldri.
2) Vi snakker ofte om at lærere må undervise det og det til elevene, f.eks. ulike måter å lese en tekst på etter at vi har fått så mye mer bevissthet om lesing etter PISA. Men kan vi forvente at læreren kan det da? Etterutdanning og kurs er satt i gang, men jeg tror det har liten effekt. Det er bare min antagelse. Jeg tror støtet må settes inn i lærerutdanninga.
3) Hverandrevurdering er også et lite utforska område, i hvert fall i fremmedspråkene og engelsk. Hva slags kriterier skal man bruke da? Hva er egentlig målet?

2 kommentarer:

Karianne sa...

Jeg har forsøkt samtaleprøve med gode resultater. Der har vi fokus like mye på lytteren som på den som snakker.

Anonym sa...

"slaids" ?

Gud forby at det er lov...