Søk i denne bloggen

tirsdag, august 17, 2010

Fagdidaktisk veiledning

Jeg har skrevet et kapittel om fagdidaktisk veiledning i denne boka som gis ut i disse dager. Det har vært veldig interessant å skrive kapitlet, først og fremst fordi temaet er ganske lite utforska. Jeg forsøker å koble temaet veiledning til spesifikke skolefag som norsk og engelsk. Hvilke konkrete faglige temaer er det en nytilsatt eller nyansatt ønsker veiledning på? Hvordan er det best å veilede på disse temaene?

Ellers er boka spekka med andre gode bidrag, også fra nestorer som Kaare Skagen. Målgruppa er først og fremst lærere som ønsker å veilede lærerstudenter, men er også interessant for alle andre som driver med veiledning. God lesning ;-)