Søk i denne bloggen

lørdag, oktober 09, 2010

Hva er fredsprisen egentlig?

La oss først ta en titt på hva Alfred Nobel selv sa om den som skulle motta fredsprisen: "[en person/personer] som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser". De to siste utdelingene føyer seg i rekka av "uforståelige" utdelinger.

All ære til Obama og Liu Xiaobo. Min kritikk går ikke på dem. De har gjort og gjør en formidal jobb. De fortjener oppmerksomhet.

Når det gjelder Obama, virker det som om komiteen fullstendig glemte "bidratt til avskaffelse eller minsking av militære styrker". Tvert imot, er jo USA verdens største militærmakt og besitter atombombe. Og paradoksalt nok, bomba USA Irak tilbake til steinalderen basert på antakelser som viste seg å ikke stemme! (i Europa må slike ledere svare for seg i Haag-domstolen).

Årets prisvinner har kjempa for menneskerettigheter og talt imot kinesiske myndigheter (hvor mange er det som ikke har gjort det, inkludert i andre land?). Utrolig modig og prisverdig. Men fredsprisen?? Professor Arnulf Kolstad uttrykker seg slik: "Når vi snakker om ytringsfrihet er det ytringsfrihet i vår forstand vi mener. Kina realiserer menneskerettigheter i deres kultur og på deres utviklingsnivå. Å hevde at personlig ytringsfrihet er den viktigste menneskerett, og en betingelse for en fredelig verden, er en typisk vestlig tankegang". Vel, jeg kan ikke si meg mer enig!

Det skal ikke mye fantasi til for å skimte glimten av vestlig tankegods/imperialisme i disse utdelingene. Navlebeskuende og etnosentrisk.

2 kommentarer:

Bobby Burner sa...

Helt uavhengig av hva Nobel skulle mene er i dagens globaliserte samfunn viktig å kjempe for ytteringfrihet! Retten til å mene og skrive; retten til å tenke og å stille spørsmålstegn; retten til å tenke og publisere sine tanker er viktig å kjempe for når flere og flere mener at helligheter skal beskyttes. Retten til å fornærme andres helligheter er blitt viktigere enn før!

Ingen ideologier/teorier (politiske/religiøse/økonomiske/sosiale) har rett til å være beskyttet mot kritikk eller fornærmelse. Derimot trenger individer beskyttelse mot politiske/religiøse teorier/ideologier.

Tony sa...

Helt enig! Og veldig mange kjemper for akkurat det. Det betyr ikke at de dermed faller under kategorien "burde få fredsprisen". Det var vel det som var poenget mitt. Hva med Frittord-prisen? Den er visst ikke bare for tildeling i Norge: "I særlige tilfelle kan Fritt Ord bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land."