Søk i denne bloggen

onsdag, november 17, 2010

Unyansert om engelsk

Engelsk er ikke engelsk. Det er overskriften på Dag Hols artikkel i Aftenposten 8. november. Han mener at engelsk ikke lenger hører England til alene. Det har han helt rett i, og det har vi visst lenge. De siste 10-20 årene har diskusjonen dreid seg om hvem som eier det engelske språket. Engelsk blir betegna som et lingua franca, et globalt språk, et verdensspråk og et internasjonalt språk. Den hyppigst brukte modellen for utviklinga av det engelske språket er Kachrus fra 1995. Den består av tre ekspanderende sirkler. Den innerste sirkelen beskriver steder hvor engelsk er et førstespråk, for eksempel USA og Storbritannia. Den neste, større sirkelen står for steder hvor engelsk er et andrespråk, for eksempel India og Singapore. Den siste og største sirkelen er den som raskest vokser og representerer land hvor engelsk er et fremmedspråk, for eksempel Kina og Norge. Alle de regionale variantene av engelsk gjør at det ikke lenger er enkelt å snakke om hvilke typer muntlig engelsk som finnes der ute. Mens Hol hevder at det er fem hovedretninger av engelsk: ”Queens [sic] English i England, amerikansk, de svartes engelsk i USA, engelsk i Sør-Afrika og bl.a. Australia (?), og engelsk i India/Pakistan”. Jeg vet ikke hvor Hol har dette fra, men de svartes engelsk i USA er en sosiolingvistisk variant av amerikansk engelsk, på lik linje med andre sosiolingvistiske varianter som kjennetegnes av at man tilhører en sosial klasse (Queen’s English brukes av overklassen i England). Og merkelig nok blandes engelsk i Afrika med Australia. Hva med engelsk som et offisielt andrespråk i Sørøst-Asia, for eksempel Singapore og Malaysia? Hva med resten av Afrika, for eksempel Ghana og Nigeria? ”Vi snakker dårlig engelsk sies det”, skriver Hol. Vel, hvem sier det? Undersøkelser og forskning tyder på at vi har lite variert vokabular, leser fagtekster for dårlig og mangler et presist språk. Men vi snakker da mye bedre enn de fleste kontinentaleuropeiske land – på konversasjonsnivå (turistengelsk)!

Ingen kommentarer: