Søk i denne bloggen

tirsdag, november 01, 2011

Regler overordna sunt vett?

Det kan ikke være slik at man skal følge lover og regler på tvers av hva alt annet skulle tilsi. Senest i dag kom nyheten om at Breivik ikke kan dømmes til 30 års fengsel for brudd på terrorparagrafen grunnet utdatert datasystem.

"Det regelstyrte samfunn" heter kronikken til professorene Strømmen og Syvertsen. De påstår med rette at det råder et regelhysteri i dagens samfunn, og avslutter kronikken med å si at "regelhysteriet vi ser blant mange politikere og byråkrater blir altfor ofte en tvangstrøye som kveler ansvarsfølelse, idealisme og individets frihet."

Dette hysteriet gjelder alle området i samfunnet, ikke bare i departementene og direktoratene. Paragrafene rår. Hvis du argumenterer for noe og henviser til en paragraf, så har du ditt på det rette. Det hjelper nesten ikke hva andre måtte mene. Nesten ikke hva det generelle menneskevettet måtte tilsi heller.

Denne utviklinga har ført til et større behov for byråkrater, i den negative betydninga "ineffektive administratorer". Det kryr av dem. Vi har selvsagt behov for administrasjon i enhver organisasjon, men når den overstiger 50 % av den totale arbeidskraften i en bedrift, så bør det blinke noen varsellys. En annen konsekvens av den voldsomme økninga i regelverk er at den vanlige mannen på gata enten ikke ønsker å prioritere å lese alle ordene eller ikke forstår så veldig mye av dem. For selv om du ikke er paranoid, vil du noen ganger føle at de som står bak reglene og lovene med vilje har skrevet dem så kronglete som mulig slik at du forstår minst mulig.

Da jeg leste denne artikkelen i dag lurte jeg på om det ikke var 1. april. Riktignok er overskriften at "datakaos" forhindrer Norges verste massemorder å bli dømt til Norges strengeste straff, nemlig 30 års fengsel for brudd på terrorparagrafen. Men leser du videre ser du at dette ikke primært skyldes data, men ineffektiv administrasjon. Etter planen skulle loven tre i kraft ett til to år etter vedtak i Stortinget i 2009. Dette har ikke skjedd fordi IKT-systemene til Politiet ikke har blitt skifta ut! Allerede i 2006 ble Storberget varsla, men han skal ikke ha prioritert dette.

For det første kan man si at det er helt uakseptabelt at noe så viktig i Politiet ikke har blitt prioritert over så lang tid. Men viktigere enn det, og det er det som gjør saken så hårreisende, er hvordan konsekvensen av ineffektiv administrasjon i dette tilfellet bare skal aksepteres nettopp fordi "lovene og reglene" sier det?

Det er ingen tvil om at terrorparagrafen ble vedtatt i 2009. Det er heller ingen tvil om at Breivik står bak Norges verste terrorhandling. Har myndighetene holdt oss for narr når det hele tida er blitt påstått at han blir dømt etter terrorparagrafen? Og hvis "datakaoset" hindrer noe slikt, kan det tenkes at sunt vett i dette særdeles viktige tilfellet bør ha forrang, eller skal dette bli det ultimate beviset på ineffektiv administrasjon?