Søk i denne bloggen

fredag, februar 24, 2012

Harald 75 år, Estelle 0 årKong Harald ble nylig 75 år. Dette ble det naturligvis nyheter av. Kort tid etterpå var det tid for å rette oppmerksomheten mot Sverige og ny kronprinsesse.

Folket er tydeligvis begeistra for monarkiet. Personlig synes jeg dét er mer og mer underlig. Noen få mennesker med "blått blod" - arva sin rolle på livstid? Kongen og dronninga får over 9 millioner i apanasje i 2012. Kronprinsparet får over 8 millioner. Dette går til personlig forbruk, vedlikehold av eiendommer, offentlige oppgaver m.m. Du tenker kanskje at dette var voldsomt mye?? Vel... dette er selvsagt ekskludert sikkerhet, vakter, kongeskipet osv. Til sammen regner man med at opp mot 300 millioner kroner går til monarkiet i Norge per år!!

Vi snakker om konstitusjonelt monarki, hvilket vil si at monarkiet er underlagt Grunnloven og monarkene har kun seremonielle / representative roller. Opprinnelsen til monarkiet i Norge er som kjent Harald Hårfagres samling av landet til ett rike. Han regnes som den første kongen. Så, når Norge ble selvstendig i 1905, ble det holdt folkeavstemning om monarki eller republikk. Resten er historie, men jeg mener det er på høy tid, over 100 år etter, å ha en ny folkeavstemning. Det ble riktignok avholdt en avstemning i Stortinget i 2008, hvor flertallet var for monarkiet, men hva vil folket? Og før en folkeavstemning bør folket få servert argumentene for og imot!

Når en president kan gjøre samme seremonielle og representative oppgaver, og samtidig ikke få millioner fra staten (les: dine skattepenger) slik som monarkene får, så stemmer i hvert fall jeg for det. Det er dessuten noe udemokratisk ved monarkiet, da det ikke er på valg! Ikke bare udemokratisk for folket, men også når det gjelder den enkelte personen som blir født inn i monarkiet - skal man ikke kunne velge hva man vil gjøre med livet sitt?

Her er en kronikk med tittelen Den absurde arvelighet.

torsdag, februar 02, 2012

Oppgjør med tre myter om språkJeg er mektig lei av noen myter om språk og språklæring. Her skal jeg ta et lite oppgjør:

(Myte 1) Jo flere språk man kan, jo mer forvirra blir man (ergo er det lurt å vente med annet fremmedspråk enn engelsk til man kan norsk / engelsk godt nok...).
Nei, nei, og atter nei. Hvorfor har personer som behersker flere språk lettere for å lære seg nye språk? Fordi all dokumentasjon vi har viser at hjernen er som muskler ellers - den kan øves til å bli bedre og bedre. Jo flere språk du kan, jo lettere har du for å lære nye språk. Hvorfor viser det seg at engelsk og norsk fordypning på ungdomsskolen har spilt fallitt? Tanken om at elever som ikke ønsker å starte med et annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, heller tar mer norsk eller engelsk, er egentlig ganske absurd når vi vet viktigheten av å lære språk tidlig. De elevene som velger engelsk eller norsk fordypning viser seg oftest å være generelt språksvake, og da vil det trolig virke mot sin hensikt å "utsette" mer språklæring.

(Myte 2) Jo tidligere man lærer et annet språk enn majoritetsspråket, jo lenger tid tar det å lære majoritetsspråket (ergo bør man ikke satse på tidlig start av språk i skolen, ei heller morsmålsopplæring...).
Nei, nei, og atter nei. Det er godt dokumentert at en såkalt additive bilingualism, hvor førstespråket/morsmålet blir verdsatt og utviklet samtidig som andrespråket (f.eks. majoritetsspråket norsk i Norge for minoritetsspråklige), er mer effektivt enn en såkalt subtractive bilingualism, hvor andrespråket læres på bekostning av morsmålet. Derfor er det essensielt at minoritetsspråklige barn får tilstrekkelig med morsmålsopplæring. Cummins, en kjent kanadisk språkprofessor, skriver mye om dette.

(Myte 3) Noen språk er vanskeligere å lære enn andre...
Nei, selvsagt ikke! Det kommer an på flere faktorer, bl.a. hva morsmålet ditt er, hvilken status (utbredelse i samfunnet for øvrig) språket du skal lære har, hvilke andre språk du kan osv. Vietnamesisk er nok et vanskeligere språk å lære for en med norsk som morsmål enn tysk, men det vil ikke automatisk si at det vietnamesiske språket er vanskelig i seg selv.