Søk i denne bloggen

torsdag, februar 02, 2012

Oppgjør med tre myter om språkJeg er mektig lei av noen myter om språk og språklæring. Her skal jeg ta et lite oppgjør:

(Myte 1) Jo flere språk man kan, jo mer forvirra blir man (ergo er det lurt å vente med annet fremmedspråk enn engelsk til man kan norsk / engelsk godt nok...).
Nei, nei, og atter nei. Hvorfor har personer som behersker flere språk lettere for å lære seg nye språk? Fordi all dokumentasjon vi har viser at hjernen er som muskler ellers - den kan øves til å bli bedre og bedre. Jo flere språk du kan, jo lettere har du for å lære nye språk. Hvorfor viser det seg at engelsk og norsk fordypning på ungdomsskolen har spilt fallitt? Tanken om at elever som ikke ønsker å starte med et annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, heller tar mer norsk eller engelsk, er egentlig ganske absurd når vi vet viktigheten av å lære språk tidlig. De elevene som velger engelsk eller norsk fordypning viser seg oftest å være generelt språksvake, og da vil det trolig virke mot sin hensikt å "utsette" mer språklæring.

(Myte 2) Jo tidligere man lærer et annet språk enn majoritetsspråket, jo lenger tid tar det å lære majoritetsspråket (ergo bør man ikke satse på tidlig start av språk i skolen, ei heller morsmålsopplæring...).
Nei, nei, og atter nei. Det er godt dokumentert at en såkalt additive bilingualism, hvor førstespråket/morsmålet blir verdsatt og utviklet samtidig som andrespråket (f.eks. majoritetsspråket norsk i Norge for minoritetsspråklige), er mer effektivt enn en såkalt subtractive bilingualism, hvor andrespråket læres på bekostning av morsmålet. Derfor er det essensielt at minoritetsspråklige barn får tilstrekkelig med morsmålsopplæring. Cummins, en kjent kanadisk språkprofessor, skriver mye om dette.

(Myte 3) Noen språk er vanskeligere å lære enn andre...
Nei, selvsagt ikke! Det kommer an på flere faktorer, bl.a. hva morsmålet ditt er, hvilken status (utbredelse i samfunnet for øvrig) språket du skal lære har, hvilke andre språk du kan osv. Vietnamesisk er nok et vanskeligere språk å lære for en med norsk som morsmål enn tysk, men det vil ikke automatisk si at det vietnamesiske språket er vanskelig i seg selv.

6 kommentarer:

J&R sa...

Kan ikke man trykke "liker" :)?

Storm sa...

Helt med deg på de to første, men skulle gjerne fått litt mer dokumentasjon på den siste. Jeg mener jeg har lest at mandarin regnes for å være et lettere språk å lære enn for eksempel inuit og en del nordamerikanske urbefolkningsspråk. Personlig mener jeg spansk er lettere å lære enn norsk, fordi det er enklere å avgjøre kjønn og danne bestemt form og flertall, lettere å uttale pga færre språklyder og mer regelmessig trykkfordeling, etc.

Tony sa...

Hei og takk for kommentarer :)

"Storm": Mandarin er jo et av flere varieteter innenfor det kinesiske språket. Inuit er et av flere eskimo-språk. Vil du da mene at en kineser som ikke kjenner til mandarin har lettere for å lære seg inuit enn mandarin? Vil du si at en med tysk som morsmål har lettere for å lære seg spansk enn norsk? Det mest avgjørende er nok hva slags "knagger" du har å henge det nye språket på, ikke om språket har tilsynelatende enklere språklige trekk.

Storm sa...

Jeg sier nettopp at mandarin er objektivt lettere å lære seg enn f.eks. inuit, under ellers like vilkår, selvsagt, så svaret på ditt første spørsmål er nei. Det er som regel lettere å lære et fremmedspråk som tilhører samme språkfamilie som et språk man allerede kan. Likevel var det vesentlig lettere for meg å lære spansk enn tysk, selv om jeg har et germansk språk, norsk, som morsmål.

Storm sa...

Sjekk forresten ut denne, selv om den ikke beviser noe som helst, så understreker den mitt poeng: http://en.wikipedia.org/wiki/Language_complexity

Tony sa...

Ser poenget :) Men da vil jeg si at et språk er "lettere" enn et annet når det gjelder XX. Altså i forhold til noen språklige trekk, f.eks. uttale.

Spansk er lettere for en med norsk som morsmål når det gjelder grammatikk. Men kanskje ikke uttale? Eller ordforråd - sammenligna med tysk?