Søk i denne bloggen

mandag, mars 05, 2012

Kan man tvinges til å benytte seg av frihet?


I Norge settes det stor pris på individuelle rettigheter. Du skal kunne velge hva du vil gjøre med livet ditt, hvem du skal elske og hvem du ev. velger å dele livet ditt med. Disse frihetene er "hellige", i den forstand at de settes så høyt at ingen eller ingenting skal få krenke dem.

Med nye landsmenn kommer det nødvendigvis nye kulturer. I noen av disse kulturene er det ikke slik at disse frihetene er så verdsatt som i Norge. Noen ganger er det sågar helt andre verdier som settes mye høyere, f.eks. den kollektive verdien uttrykt gjennom familiære relasjoner. Kanskje er det familien, som settes så høyt, som velger hvordan du skal leve livet ditt, hvem du skal elske og hvem du skal dele livet ditt med. Dette skjer til stadighet i Norge, f.eks. i pakistanske miljøer. Er det rimelig da å tenke at denne praksisen er "feil" og må tas avstand fra? Med andre ord tvinge "den andre" til å benytte seg av frihetene som settes høyest i Norge? Eller er det plass til to diametralt forskjellige kulturer?

Friheten til å velge, sier vi. Innebærer også det friheten til å la være å benytte seg av friheten til å velge?

1 kommentar:

Siv sa...

Veldig interessant perspektiv på viktig debatt, som ein del av oss ikkje har våga å ta. Redde for å gå i fella, -forsvare tvangsekteskap, -eller forsvare krf og frp sine tankar om at kvinner bør være ved kjøkkenbenken. Og ja, -det er ein fare for å ende nettopp der om ein går inn på denne debatten uten å være heilt klar på grensegangane. men heilt krystallklart for meg at du egentlig berre snakkar om nettopp fridomen til å velge! Å velge familie er også eit individuelt fritt valg, -egentlig, -i Norge! eller?