Søk i denne bloggen

onsdag, juni 06, 2012

Derfor streiker vi!Hovedgrunnen til at så mange i stat og kommune streiker for tida er lønnskampen. Det er en lønnskamp som er viktig for å beholde kompetente personer og dermed gi folk den velferden de har krav på. Det gjelder bl.a. skole, barnehage og sykehus. Det er et faktum at gapet mellom offentlig og privat sektor har vært økende de siste årene. Nå er skillet mellom 150.000 til 250.000 kroner!

Jeg hører noen si at det er feil tidspunkt å streike på når Europa er ramma av en finanskrise. For å sitere professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot: ”Hvis det er slik at en skal hindre uansvarlig lønnsvekst på grunn av den økonomiske krisen i Europa så bør man jo ikke gi de som skal konkurrere med europeisk næringsliv én prosent høyere lønnsvekst enn de som ikke skal konkurrere”.

For det er nettopp det det handler om. Privat sektor har alltid gått seirende ut av lønnsforhandlingene. Hvorfor skal det være slik? Gang på gang sier Kristin Halvorsen at læreryrket er det viktigste yrket. Nå er det på tide å vise det også ved lønnsoppgjørene og ikke la privat sektor stjele lærerkreftene. Det er nemlig ingenting i veien for å elske yrket sitt og samtidig få en rettferdig lønn. Vi lærere har altfor lenge satt disse to tingene opp mot hverandre.

Heldigvis støtter 7 av 10 nordmenn vår kamp. Det gjør også økonomene. Vi trenger den støtten for å få regjeringa til å handle. Det er på tide å verdsette yrkene som holder velferdsstaten oppe, ikke bare med ord, men også penger.

Publisert i Drammens Byavisa 6. juni 2012

3 kommentarer:

Haleh Brooks sa...

Bra innlegg Toy! Haaper det ordner seg, spesiellt naa som jeg skal entre den profesjonnen ogsaa! :o)

gordon ivan johnsen sa...

Jeg er helt enig med deg Tony! Det var et bra innlegg! Jeg kan legge til at da jeg var ute og fløy sist, snakka jeg skole med en finsk elektriker. Hvorfor finsk skole er bra, spurte jeg. Han svarte at loven som sikrer at klasseantallet ikke er over 15 elever, er den viktigste faktoren. Han mente at klasseantallet på max 15 elever kombinert med faste lærere, sikret at alle blir sett samtidig som gruppa ikke er for stor. Den nøkkelen til en bedre skole nevner ikke Høyre i sine skolepolitiske taler! Hvorfor ikke? Kan det være fordi dette rimer dårlig med kortsiktig instrumentell økonomitenkning rundt skoledrift?
Hilsen ivan

gordon ivan johnsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.