Søk i denne bloggen

mandag, juli 23, 2012

Gufset fra fortida

Romfolkets situasjon har blitt kraftig debattert på nettet i det siste. Dessverre har det vært forstemmende å være deltaker i denne debatten. Den vitner om en fortid som de færreste av oss ønsker å gjenta.

Personlig trodde jeg at vi som nasjon hadde lært noe av 22. juli-rettssaken, men den folkemordsretorikken som nå utspiller seg på nettet gir ubehagelig gjenklang fra massemorderens og hans likesinnedes tenkning. Det er nærmest oss i tid, og noe fjernere i tid er mishandling av andre minoriteter som samer og jøder. Hva karakteriserer folks ytringer og hvorfor har vi ikke lært?

En ting er den velkjente splitt-hersk-teknikken ved å spille på pronomenene «vi/oss» og «de/dem». På denne måten deles saken enkelt og greit i to, og det sies rett ut at disse to delene er vesensforskjellige fra hverandre og kan dermed ikke eksistere sammen. En hel folkegruppe får nedlatende karakteristikker hengende på seg: Late, skitne, illeluktende. De egenskapene man ikke liker, blir gjort etniske – altså er romfolket slik. En annen faktor som karakteriserer de hatefulle ytringene mot romfolket er overdrivelse. Om du leser kommentarene under en artikkel om rumenske tiggere i Drammen eller Oslo, så kan du tro at byene er under invasjon og de som styrer er handlingslamma – altså en type dommedagsprofeti.

Hvilke løsninger foreslår leserne på Drammens Tidendes nettforum? Jo, aggressiv politi som tråkker på «deres» verdighet, utøve vold mot «dem», få slutt på den sosialdemokratiske snillismen, bli kvitt forrædere som støtter sosialdemokratiet, stenge grensene, deportere romfolket ut av landet.

Det er som om vanlige borgere bruker all sin tid og energi på å kanalisere et folkehat. Jeg trodde vi hadde lært. Med «vi» mener jeg også politikere og mediene. Når DT liksom utfører en meningsmåling og spør folk «ønsker du et forbud mot tigging?», er det ikke noe rart at 95 % av de nesten 1000 respondentene svarer ja. Ingen liker vel tigging. Avisen ber sine lesere si sin mening om «tiggerproblemet». Altså er det allerede vedtatt at det er et «problem», og løsninga som skisseres er spørsmålet i «undersøkelsen»: Ønsker du et forbud mot tigging?

Historieprofessor Wolfgang Wippermann har forska på romfolket i over 20 år. Han sier at vi gir romfolket skylden for vår egen rasisme og at holdningene er nedarva over århundrer, slik som antisemittismen. Han mener at vi må anerkjenne dem som minoritet med krav på beskyttelse, både i det enkelte land og av EU. Dette er sakens kjerne.

Hvem disse tiggerne er, hvorfor de er omreisende, grunnene til at Stortinget ønska å avskaffe løsgjengerparagrafen, minoriteters historie og mishandlinga fra majoriteten synes helt fraværende i nettdebattene. Folk flest, inkludert enkelte politikere og medier, kaster seg på denne hatkarusellen som om det var første mann til mølla. Det er ikke bare trist, skammelig og fordomsfullt, men også kunnskapsløst. De som sitter i karusellen nå mens den snurrer for fullt, er faktisk med på å gjenta historien som jeg tror de ville vært lite stolte av dersom de forstod helheten den inngår i.

Publisert i Drammens Tidende 20. juli 2012 (en modifisert versjon ble publisert i Dagsavisen 18. juli 2012)

Ingen kommentarer: