Søk i denne bloggen

torsdag, juli 12, 2012

Mannlig omskjæring eller ikkeDenne uka kunne vi lese at helseministeren mener et forbud mot mannlig omskjæring ikke er aktuelt. Det gjør hun klokt i å mene.

Det har vært like frustrerende å følge denne debatten som tigging-debatten, hvor også enkelte der skriker høyt om et forbud. Det har vært frustrerende først og fremst fordi folk lar følelsene sine ta overhånd. Er det noe du ikke liker, så forbyr du det! Det er en farlig vei å gå. Vi må klare å legge følelsene til side og spørre oss hva saken egentlig handler om, selv om vi måtte føle avsky og kjenne at det er vanskelig. Bare så det er klinkende klart, så handler omskjæring-debatten om mannlig omskjæring, slik at «kjønnslemlestelse» og andre bestialske uttrykk bør forbeholdes kvinnelig omskjæring, noe fagmiljøene også presiserer. Et forbud fører sjeldent noe godt med seg av den enkle grunn at aktiviteten som forbys fortsatt vil foregå, men da i skjul. Når det gjelder mannlig omskjæring har den både en kulturell og en religiøs side. Per definisjon er du ikke jøde hvis du er mann og ikke er omskåret. Religions-frihet, som også er nedfelt i menneskerettighetene, er overordna hva du og jeg måtte mislike. Svært mange muslimer følger samme tradisjonen.

Også folk som ikke tilhører noen av disse religionene gjør det – for eksempel blir halvparten av alle guttene i USA omskåret. Noen gjør det av medisinske årsaker eller hygieneårsaker, og atter andre – særlig i afrikanske land – gjør det for å redusere hiv-smitte (noe verdens helseorganisasjon anbefaler). På den andre sida har du Barnekonvensjonen som sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Mannlig omskjæring er irreversibel og har derfor stor innvirkning på den enkeltes liv. Det samme kan man vel også si om passiv røyking? Foreldre som røyker hjemme har stor innvirkning på barnets liv, uten at barnet har noe det skulle ha sagt. Og uten at man kan argumentere for passiv røyking med menneskerettighetene!

Det hadde vært feil av Norge, som det eneste landet i hele verden, å forby et ganske harmløst inngrep som betyr så mye for så mange mennesker. La oss ta innover oss at vi lever i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn med plass til mennesker som lever livet sitt på svært ulike måter.

Publisert i Drammens Tidende 07. juli 2012

1 kommentar:

Tony sa...

Apropos: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread251316/#post_251316