Søk i denne bloggen

torsdag, august 15, 2013

Hva er galt med islam?
Ingenting, vil jeg si. Islam er en verdensreligion på linje med andre verdensreligioner. I debatt-tråder på nettet kan man fort tro at islam er en totalitær ideologi som truer Norge. Dette er et destruktivt bilde som ytterliggående høyrefolk har skapt.

Argumentasjonsrekken lyder ofte slik: «Islam er ikke en religion. Det er en politisk ideologi. Bare se på all elendigheten i muslimske land. Kan du nevne et demokratisk muslimsk land?» Det er berettiget å kritisere ting vi ikke liker, men vi må ikke gå i samme fellen som de som misbruker en religion til å oppnå og beholde makt. De som kritiserer islam for å være undertrykkende er ikke noe bedre enn de som misbruker islam til å undertrykke.

Dårlige, udemokratiske og undertrykkende praksiser har intet med religion å gjøre. Religionen blir gjerne brukt til å legitimere maktpersoner og det de gjør, uansett hvor grusomt det måtte være. For det er slik at man alltid vil finne det man vil i religiøse tekster, alt fra at man ikke kommer til himmelen om man ikke tilhører religionen (dermed er de vantro fortapt), til å definere kvinnens og mannens plass i et ekteskap, og til at ulik umoralsk atferd her på jorda må straffes.

Har disse islamhaterne glemt katolikker og protestanter i Nord-Irland? Er ikke det misbruk av kristendommen? Lord’s Resistance Army i Uganda? Ku Klux Klan i USA? Eller, vi trenger ikke å gå lenger bort geografisk eller tilbake i tid enn 22. juli 2011. Den norske terroristen kaller seg selv en kristen korsfarer. Det var ikke akkurat slik at den norske kirke offentlig måtte ta avstand fra terroristens ugjerninger, var det? Mens hver gang noen gærninger gjør noe galt i islams navn her i landet, forventer alle at islams fremste representanter offentlig tar avstand. Noen ganger gjelder denne forventningen også ugjerninger begått i utlandet.

Islamhatet i Norge, spesielt på nettet, er kunnskapsløst og sprer fordommer vi ikke er tjent med. De færreste muslimer kjenner seg igjen i fandenbildet som blir tegnet, på lik linje med at de færreste kristne kjenner seg igjen i den norske terroristens virkelighetsbilde og ugjerninger (med unntak av Kevin Forts i USA, så vidt jeg vet).

Så la oss fortsette å kritisere undertrykkende praksiser, men ta avstand fra religionshat. Her i landet har vi fortsatt religionsfrihet, også slått fast i artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring.

Publisert i Dagsavisen 15. august 2013

onsdag, august 14, 2013

Rødgrønn for tredje gang?
På lørdag sparket vi i gang valgkampen i Drammen. Regjeringen har de siste åtte årene sørget for å føre Norge i en stø og ansvarlig retning i et Europa som er preget av finanskrise. Her vil jeg komme med noen få eksempler. Regjeringen har vist at de kan føre en ansvarlig økonomisk politikk. Dette viser seg blant annet i at Norge har en svært lav arbeidsledighet sammenlignet med andre europeiske land.

Arbeidslivet generelt og de to store sektorene utdanning og helse er vesentlige deler av et lands politikkområde. Regjeringen støtter opp om fagforeningene og norsk landbruk. Den har aktivt støttet grunnskole og videregående med implementering, oppfølging og evaluering av ny læreplan. Den har satt i gang historisk mange videreutdanningskurs for lærere. Videre har regjeringen sørget for en ny og spesialisert lærerutdanning.

Full barnehagedekning ble lovet av regjeringen da de kom til makten. I dag er det en realitet. Det neste store prosjektet regjeringen jobber med er full sykehjemsdekning. Men det er ikke bare unge og eldre en rødgrønn politikk har prioritert. Nybakte foreldre er en annen gruppe. Et eksempel er foreldrepermisjonen som et ledd i likestillingskampen. Nå loves det enda to nye uker til far.

Jens sier ofte at vi må bruke de store pengene på de store oppgavene. Det har regjeringen gjort de siste åtte årene og ønsker å fortsette å gjøre det. Framfor store skattekutt vil du og jeg fortsette å oppleve Europas beste og fremste velferdstilbud. Ingen regjeringer er perfekte. Ikke den rødgrønne heller. Barnefattigdom og behandlingen av romfolk er et par eksempler jeg ikke er stolt over i dag som partimedlem. Det må jeg være ærlig og si. Men jeg vet at alternativet ikke vil være noe bedre med tanke på alt det gode regjeringen har fått til og ønsker å fortsette med.

9. september kan vi vinne for tredje gang og ta Norge videre. Det er det du som bestemmer. Allerede fra 12. august kan du forhåndsstemme. Godt valg, uansett hva du stemmer!

Publisert i Drammen Byavisa 14. august 2013