Søk i denne bloggen

onsdag, august 14, 2013

Rødgrønn for tredje gang?
På lørdag sparket vi i gang valgkampen i Drammen. Regjeringen har de siste åtte årene sørget for å føre Norge i en stø og ansvarlig retning i et Europa som er preget av finanskrise. Her vil jeg komme med noen få eksempler. Regjeringen har vist at de kan føre en ansvarlig økonomisk politikk. Dette viser seg blant annet i at Norge har en svært lav arbeidsledighet sammenlignet med andre europeiske land.

Arbeidslivet generelt og de to store sektorene utdanning og helse er vesentlige deler av et lands politikkområde. Regjeringen støtter opp om fagforeningene og norsk landbruk. Den har aktivt støttet grunnskole og videregående med implementering, oppfølging og evaluering av ny læreplan. Den har satt i gang historisk mange videreutdanningskurs for lærere. Videre har regjeringen sørget for en ny og spesialisert lærerutdanning.

Full barnehagedekning ble lovet av regjeringen da de kom til makten. I dag er det en realitet. Det neste store prosjektet regjeringen jobber med er full sykehjemsdekning. Men det er ikke bare unge og eldre en rødgrønn politikk har prioritert. Nybakte foreldre er en annen gruppe. Et eksempel er foreldrepermisjonen som et ledd i likestillingskampen. Nå loves det enda to nye uker til far.

Jens sier ofte at vi må bruke de store pengene på de store oppgavene. Det har regjeringen gjort de siste åtte årene og ønsker å fortsette å gjøre det. Framfor store skattekutt vil du og jeg fortsette å oppleve Europas beste og fremste velferdstilbud. Ingen regjeringer er perfekte. Ikke den rødgrønne heller. Barnefattigdom og behandlingen av romfolk er et par eksempler jeg ikke er stolt over i dag som partimedlem. Det må jeg være ærlig og si. Men jeg vet at alternativet ikke vil være noe bedre med tanke på alt det gode regjeringen har fått til og ønsker å fortsette med.

9. september kan vi vinne for tredje gang og ta Norge videre. Det er det du som bestemmer. Allerede fra 12. august kan du forhåndsstemme. Godt valg, uansett hva du stemmer!

Publisert i Drammen Byavisa 14. august 2013

Ingen kommentarer: