Søk i denne bloggen

onsdag, september 11, 2013

Er borgerlig et godt begrep?


Ordet borgerlig kommer fra borgerskapet, eller det som på fransk het la bourgeoisie. Tradisjonelt har H, Frp, V, Krf og Sp blitt kalt borgerlige partier. Frp defineres av noen som et høyrepopulistisk parti, men partiet ønsker selv å bli kalt et liberalistisk parti. Venstre blir ofte kalt et liberalt parti, Krf et ikke-sosialistisk sentrumsparti. Og Sp regnes liksom ikke lenger som et borgerlig parti etter at det ble med i den rødgrønne koalisjonen. Men er disse merkelappene nyttige i politikken, eller burde vi heller konsentrere oss mer om saker og verdier for å danne styringsdyktige koalisjoner?

Valget i 2013 tyder på at merkelappene er noe utdaterte. De såkalte rødgrønne gikk sammen om å vinne valget, men tapte. På den andre siden av blokken ble det naturlig med en motvekt, med H, Frp, V og Krf. En merkelig koalisjon, siden avstanden er så lang til det Frp står for i flere helt grunnleggende spørsmål. Først og fremst gjelder det pengebruk. Frp er det eneste partiet som ønsker å bruke mer av oljepengene enn det handlingsregelen tillater. Dernest kan jeg nevne områder som asyl- og innvandringspolitikk, miljø og kultur. Her er det nest største partiet, Høyre, mye nærmere det største partiet, Arbeiderpartiet.

For hvor uenige er egentlig disse partiene med hverandre? Hvis vi ser på voteringer i Stortinget de siste 10 årene, ser vi at H og Frp har i snitt vært 37,9 % uenige i saker. Mens Ap og H har vært noe mer uenige i snitt, nemlig 46,2 %. Det er altså en gjennomsnittlig forskjell i uenighetsprosent på kun 8,3 %.

Nå er valget over og partiene skal forhandle. Skulle forhandlingene bli så vanskelige at Krf og V melder seg ut av regjeringsplanene, er det til landets beste og i tråd med velgernes stemmegivning at Høyre snur seg til venstre og ser til det største partiet for samarbeid. Til landets beste fordi vi får en regjering som klarer å være enige i helt grunnleggende spørsmål som pengebruk, og får i tillegg et solid flertall sammen. I tråd med velgernes stemmegivning siden Frp gikk i prosent mer tilbake enn Ap ved årets stortingsvalg. Men dette vil aldri skje, og det vet alle. Dette fordi H og Ap alltid har blitt satt opp mot hverandre, og fordi de to blokkene - rødgrønt og borgerlig - gikk til valg med sine allierte.

Jeg mener at bolkene sosialistisk, ikke-sosialistisk, sentrum, borgerlig osv. er lite anvendelige i praktisk politikk. Det er viktigere å posisjonere seg med tanke på saker og verdier. Og verdimessig er Krf og V så langt unna Frp de kan komme, hva gjelder menneskesyn, solidaritet og nestekjærlighet. Det er verdier de deler mer med venstresiden i politikken enn ytterste høyre.

Publisert i Dagsavisen 16. september 2013

1 kommentar:

Anonym sa...

Høyre og AP? Hmm. Men mye sant i dette - og egentlig er hele tanken om høyre-venstre aksen en uheldig forenkling som skjuler likheter (og kanskje tilslører noen ulikheter).