Søk i denne bloggen

mandag, desember 16, 2013

Forsøk med karakterer i barneskolen




Med den nye regjeringen er det åpnet opp for kommuner å søke om å prøve ut karakterer i barneskolen. I Drammens Tidende kunne vi lese at Røyken kommune kommer til å søke, mens Drammen kommune er mer usikker. I Drammen vurderes det å fortsette med prosjektet «vurdering for læring», der gode tilbakemeldinger er i fokus.

Drammen Arbeiderparti er kategorisk imot et slikt forsøk i barneskolen. Derfor ba vi om en garanti fra Høyre i komitémøtet 3. desember om at de ikke vil prøve ut karakterer i barneskolen. Det kunne vi ikke få.

Argumentet vi ofte hører for et forsøk er at elever blir vant til karakterer og man oppnår en mer smidig overgang til ungdomsskolen. Dette argumentet faller på sin egen urimelighet. Jo yngre barna er, jo større er faren for at karakterer (eller ytre motivasjonsfaktorer) virker hemmende på læring. Eleven må læres opp til å vurdere sin prestasjon opp mot seg selv, ikke mot andre. Dette er kjernen i god læring, siden målet for hva du kan klare eller ikke klare bør settes i forhold til deg. Med karakterer har elever en tendens til å vurdere seg selv med andre.

Profesjonsutøverne i Norge (lærere og forskere) og Utdanningsforbundet stiller seg bak internasjonal forskning på forholdet mellom karakterer og læring. Derfor advarer de mot et slikt forsøk. Forrige regjering startet flere gode vurderingsprosjekter. Det siste er det som går til neste år under navnet «vurdering for læring». Her driver kommunene, inkludert Drammen, med viktig arbeid ved å fokusere på læringsfremmende tilbakemeldinger.

Drammen Arbeiderparti vil gjøre det vi kan for at Drammen ikke gjør som Røyken og søker om forsøk med karakterer i barneskolen. Drammen er meget godt i gang med satsning på «vurdering for læring». Det siste vi trenger nå er en forstyrrelse i dette arbeidet med karakterforsøk i barneskolen.

TONY BURNER, DRAMMEN AP, KOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING

Publisert i Drammens Tidende, 16. desember 2013

Ingen kommentarer: