Søk i denne bloggen

fredag, februar 21, 2014

Uniform mot motepress


Det er gledelig for Drammen Arbeiderparti at skoleuniform-forslaget fra årsmøtet har skapt en stor debatt. La oss med en gang presisere at dette fortsatt er på et forslag-stadium. Ingen beslutninger er tatt. La oss også presisere at ingen skal bli tvunget til noe. Alle relevante aktører skal bli hørt. Selv om partiet vårt og eventuelt andre partier skulle være for et slikt forslag, vil saken måtte utredes grundig sammen med blant andre FAU og skolene. Vi ønsker også å understreke at eventuelle kostnader knyttet til skoleuniform ikke vil måtte gå ut over andre viktige investeringer i drammensskolen.

Gratisprinsippet i norsk skole finner vi også i andre land, bl.a. i Australia. Den offentlige skolen i slike land har likevel en frivillig kleskode på skolen uten å bryte med gratisprinsippet. Og elevenes foreldre er villige til å følge den av flere årsaker. Den er blant annet billigere (eleven trenger færre skift), skaper samhold og fellesskap, og viktigst av alt – som også har vært Drammen Arbeiderpartis hovedgrunn til å stemme for dette forslaget – er at en felles kleskode fungerer som et tiltak mot det økende motepresset. Om uniform/kleskode på noen måte skulle bryte med gratisprinsippet, må vi finne alternative måter å finansiere det på, f.eks. søke om statlige tilskudd til et prøveprosjekt.

Vi tror ikke dosent og rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, og andre forskere innenfor feltet sosiologi og markedsføring, er helt på bærtur når de anbefaler skoleuniform som et tiltak mot økende motepress. Hvorfor er motepress noe som bør motvirkes? Jo, fordi vi vet fra forskning på barn og unges påvirkning på hverandre at likhetspresset står meget sterkt. Hvis noen har det og det klesmerket, så ønsker klassekameratene å følge med på moten. Vi vet også at enkelte foreldre lar seg rive med og går til innkjøp av dyrere merkeklær, mens andre ikke har mulighet til å være med på kjøret. Skolens to viktigste oppgaver er læring og sosialisering. Barn og unge skal ikke måtte identifisere seg gjennom mote i en så tidlig alder. De bør se hverandre for den de er, ikke for det de har på seg. Skoleuniform kan være et av flere nyttige tiltak. Samtidig vil holdningsskapende arbeid fortsatt være viktig.

Det vil være mange eventualiteter når det gjelder skoleuniform i en norsk kontekst, siden vi ikke har den kulturen slik mange andre land har. Likevel mener vi det er på sin plass å diskutere en type kleskode som motvirker det økende motepresset. Vi tror ikke at ett tiltak er nok. Holdningsskapende arbeid og foreldre som snakker med deres barn om dette er også viktig. Vi kan slå fast med en gang at vi ikke tenker på stive uniformer som gjerne assosieres med privatskoler. Skulle uniform/kleskode noen gang bli en virkelighet i Drammen, tror vi det er til alles beste at uniformene er komfortable og fine. Vi er også opptatt av at elever skal ha anledning til å utfolde seg fysisk i skolens friminutter, slik at en uniform også må være praktisk. Vi tror det er lurt å involvere elever til å si sin mening om form og fasong.

Dette er en sak som ser ut til å gå på tvers av partigrenser og ideologier, og det er vi glade for. Det viser at politikere klarer å legge vekk sine kjepphester og ta stilling til en sak gjennom å tenke hva som er best for skolens oppdrag. Drammen Arbeiderparti viser at vi tar tør ta debatten om et økende motepress blant barn og unge i skolen. Skolen er kanskje den arenaen hvor barn og unge tilbringer mesteparten av sin tid, og det er på tide at politikere i kommunen foreslår konkrete tiltak mot motepress.

Publisert i Drammens Tidende 21. februar 2014. Skrevet sammen med leder i Drammen Arbeiderparti, Vegard Eliassen Stillerud.

Ingen kommentarer: