Søk i denne bloggen

søndag, juni 15, 2014

Kursendring i Drammen i 2015


Valgkampen for 2015 er offisielt i gang for Arbeiderpartiet. Med ny regjering i høst er det avgjørende for Arbeiderpartiet å vinne i flest mulig av byene for å ha et solid grunnlag til stortingsvalget i 2017. Drammen Arbeiderparti må vinne tilbake Elvebyen etter 12 år med Høyre ved roret. Økende klasseskiller mener jeg er et grunnleggende – og dessverre voksende problem – som vi må gjøre alt for å bekjempe. Det må vi gjøre fordi vi vet at større klasseskiller fører til mindre harmoniske samfunn, med blant annet mer kriminalitet.

Vi hører til stadighet at andre land ser til Norge nettopp på grunn av små forskjeller, en harmonisk stat, en god velferdsstat og et velfungerende folkestyre. Samtidig vet vi at klasseskillene øker. Spesielt er det de rikeste som drar raskest fra resten. I en ny rapport anbefaler OECD at Norge gjeninnfører formueskatten og arveavgifta – tiltak de mener bidrar til mindre sosiale skiller. Men dette handler ikke bare om de ukloke valgene den nye regjeringa har tatt. På kommunalt nivå handler det om sosiale tiltak overfor de vanskeligstilte og om sosial boligpolitikk.

Drammen kommune har gjort lite eller ingenting på disse to områdene de siste årene. Tvert imot gjør kommunen, med ordføreren i spissen, ingenting for allerede vanskeligstilte, for eksempel hjemløse. Videre vet vi at antall barn som lever i familier med sosialhjelp har økt kraftig. Boligprisene har latt styre seg selv, med det resultat at prisforskjellene mellom bydelene bare har økt. Ett tiltak for bekjempelse av økte klasseskiller er å legge til rette for en naturlig blanding av folk fra ulike sosiale lag. Dersom samme typer sosiale lag menger seg sammen, vil det bare virke selvforsterkende med tanke på økte skiller. Ikke minst er det feilslått politikk med tanke på integrering av innvandrere.

Drammen er en flott by. Fortsetter utviklinga som den har gjort under Høyre vil vi se en mer splitta og ekskluderende by. Derfor er det viktig å snu politikken i 2015.

Publisert i Dagsavisen Fremtiden 26. mai 2014

Ingen kommentarer: