Søk i denne bloggen

torsdag, august 21, 2014
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), ekstreme islamister, har lagt en tredjedel av Irak og Syria under seg. I cirka ett år har de kjempet for å danne en «islamsk stat». I juni i år kunne de erklære at staten var grunnlagt. De fortsetter å massakrere myndighetspersoner og sivile, barn og kvinner, minoriteter og andre uskyldige. De massakrerer folk de anser som ikke-troende. Disse ekstremistene mener å sitte på det eneste og rette svaret på hva islam egentlig er. De er såpass brutale og transparente i sine metoder at så å si hele verden har tatt avstand fra dem. Til og med Al Qaida brøt med dem i februar i år grunnet deres metoder. Men nylig kunne VG publisere et intervju med talspersonen for «Profeten Ummah», Ubaydullah Hussain, hvor han forteller at han støtter ISIL i deres mål og metoder. Hvorfor kan ikke verdenssamfunnet, som fordømmer massakrene, stanse ISIS?

Det er uforståelig at verdenssamfunnet ikke reagerer sterkere enn det de gjør. FN, sikkerhetsrådet, Vesten og ikke minst nabostatene burde ha kunnet stanse ISIS. Det er i alles interesse at ISIS ikke oppnår sitt mål. Det som skjer nå er skremmende og destabiliserer hele området. ISIS er likevel ikke bare en trussel mot Irak, Syria og nabolandene. ISIS er en alvorlig trussel mot alle. ISIS minner oss om hvor galt det kan gå dersom totalitære ideologier får fotfeste og får mennesker til å villig gå i døden for deres forvrengte ideologi. «Profetens Ummah» ved talspersonen gjør dette enda tydeligere for oss som bor så langt unna urolighetene.

«De fleste muslimer» er en hyppig frase brukt av talspersonen i «Profetens Ummah». De prøver å framstå som de rette tolkerne av hva islam egentlig er og hvordan den bør praktiseres. Ifølge talspersonen for gruppa, Ubaydullah Hussain, har «de fleste grupper som kjemper for islam» underkastet seg IS, den islamske staten under ISIS. Sannheten er at så å si samtlige muslimer i verden tar avstand fra ISIS. Dette handler selvsagt ikke om islam. Islam er en verdensreligion. ISIS og deres «stat» bygger på den mest brutale volden vi har sett på lenge. Slik voldelig atferd har ingen plass hos de aller fleste muslimer eller andre troende. Hussain utnytter denne muligheten til gratis reklame for gruppa si. De er hatet allerede. De er allerede under PSTs overvåkning. De har ingenting å miste, så all propaganda er god propaganda for dem.

FrPs Mazyar Keshvari sier han ikke forstår hvorfor ikke personer som Ubaydullah Hussain bare flytter til Iran, et land han mener er idealstaten for slike ekstremister. Han har et poeng, men i dette tilfellet bommer han totalt, nettopp fordi Shia-muslimer også er ISIS’ fiender. Iran er en Shia-stat. ISIS har helt siden opprettelsen av gruppa i 2003 vært i kamp mot Shia-muslimer.

Eneste løsninga jeg kan se for meg er at en sterk allianse mellom nabostatene og Vesten fører til en effektiv tilintetgjørelse av «den islamske stat» - en stat som er oppretta tross fordømmelse fra verdenssamfunnet (inkludert de aller fleste muslimer) og basert på rene massakrer av uskyldige mennesker. Vi må reagere før IS blir sterkere enn de allerede har blitt.

Publisert i Dagsavisen 21. august 2014

Ingen kommentarer: