Søk i denne bloggen

mandag, september 01, 2014

Sammen mot ekstremisme?


Mandag 25. august demonstrerte flere tusen mennesker i Oslos gater i det som har blitt kalt «et historisk norsk øyeblikk». Jeg var med i den folkemengden. Jeg møtte opp for å demonstrere mot ekstremisme, samme hvor den måtte komme fra. I dette tilfellet var det ISIS. Forrige gang var det mot høyreekstremisme. Ekstremisme, det vil si voldsforherligelse på bekostning av demokratiske og menneskerettighetsprinsipper, må til enhver tid bekjempes.

Man skulle tro at en slik demonstrasjon ville varme hjertet til FrP-sympatisører. Det er ikke sjeldent de ber muslimer ta avstand fra udåd begått i islams navn. Endelig kom de altså sammen. Ikke bare muslimer, men folk fra alle mulige religioner og livssyn stod skulder mot skulder og demonstrerte. Alle partiledere var også representert. Til og med Siv Jensen som har patent på uttrykket «snikislamisering». Men der tok jeg sannelig feil. Enkelte FrP-ere måtte bare i ettertid prøve å splitte en samlet demonstrasjon istedenfor å slå ring rundt den.

De var ikke misfornøyde fordi det ikke var nok folk der. Heller ikke fordi det ikke var nok muslimer der (noe Dagbladets Marie Simonsen hevdet i ettertid – akkurat som om man kan se på folk hvilken religion de tilhører). Neida, de kunne bare ikke dy seg i å bruke demonstrasjonen som et tegn på at radikal islam alltid har vært og fortsatt er et problem i Norge.

Enkelte FrP-ere, blant andre stortingsrepresentant Mazyar Keshvari og gruppeleder i Drammen Jon Helgheim, la ut en artikkel fra 2009 på Facebook hvor Jonas Gahr Støre påstår at radikal islam ikke er et problem i Norge. Dette syntes de var selvmotsigende i og med at Støre var en av appellantene under demonstrasjonen. Konteksten fra 2009 versus 2014 var visst revnende likegyldig. At demonstrasjonen hadde tittelen #NO2ISIS, altså ekstremismen som herjer i Irak og Syria, var visst også revnende likegyldig.

Underforstått sier de «velkommen etter» til Støre. Og at demonstrasjonens budskap om at ekstremisme ikke har noe med islam å gjøre ikke stemmer. For som Jon Helgheim skriver i et tilsvar til meg på FB-veggen sin: «alt som utføres av islamister har selvsagt med religion å gjøre, det er bare tull å si noe annet». Slik går Helgheim og likesinnede ekstremistenes ærend nettopp fordi ISIS’ mål er å skape en fiktiv kamp mellom «de gode» (de som faktisk tror på dem når de kobler religion og ekstremisme sammen) og «de onde» (alle andre).

Det var for mye å ønske at alle på tvers av politiske skillelinjer og religioner og livssyn kunne slutte seg til demonstrasjonens budskap. Mulig demonstrasjonen hadde vært et større historisk norsk øyeblikk dersom Siv Jensen også tok ordet som appellant og sa like klart og tydelig som «Morn’a Jens» at «Ekstremister som ISIS misbruker religionen til å legitimere sine handlinger. Nei til ekstremisme!»

Publisert i Dagsavisen Fremtiden 01. september 2014

Ingen kommentarer: