Søk i denne bloggen

lørdag, oktober 04, 2014

Veien til fysisk aktivitet i skolen


I det første bystyremøtet etter sommerferien ble det en aldri så liten konkurranse om hvem som skal ha æren for at Drammen kommune endelig har bestemt seg for å gjennomføre 60 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen: Høyre eller Arbeiderpartiet. Vi startet med å være rause overfor Høyre, slik gruppeleder Bauman så fint påpekte tidligere i møtet at politikere måtte være. Vi sa vi var glade for at det endelig er tverrpolitisk enighet om saken og påpekte samtidig at vi i Ap hadde jobbet lenge for å få gjennom dette.

Men leder for komite for oppvekst og utdanning, Elisabeth Lindberg, fikk siste ordet og skulle ha seg frabedt at Ap skulle ha æren for en så viktig skolesak. Det er merkverdig, for det var Drammen Ap som i april 2013 stilte spørsmål ved skolenes utearealer til bruk for fysisk aktivitet. Vi hadde et leserinnlegg i Byavisa 17. april hvor vi skrev «For å sikre at drammenslærerne tar fokuset på fysisk aktivitet på alvor, ønsker Drammen Ap at lærerne forplikter seg til å ta i bruk fysisk aktivitet som en del av undervisningen. Dette kan gjøre både inne og ute. Det er derfor nødvendig med gode utearealer som stimulerer til lek, læring og aktivitet.»

Det var også Drammen Ap som i komitemøtet 7. mai 2013 fremmet forslag om at 60 minutters daglig fysisk aktivitet SKAL innarbeides i kommunens «Norges beste skole»-satsning, etter anbefalinger både fra forrige regjering og Helsedirektoratet. Dette ble nedstemt av Høyre og samarbeidspartiene. Samtidig gikk Høyres varaordfører Tove Paule ut i media og mente at fysisk aktivitet ikke er skolens ansvar! Likevel går Høyre uforskammet opp på talerstolen i bystyret nå og påberoper seg æren for at fysisk aktivitet endelig SKAL gjennomføres.

Vi fulgte opp vårt langvarige arbeid med denne saken i bystyremøtet og fremmet følgende to punkter som også ble nedstemt:

- For å legge til rette for gjennomføring av en times fysisk aktivitet må skolenes uteområder være tilfredsstillende. Investeringsmidler til oppgraderinger ses på og innarbeides i økonomiplan for 2015-2018. - Det ses på samarbeidsmodeller sammen med idretten, med et mål om å dra nytte av andre yrkesgruppers kompetanse ved gjennomføring av en times daglig fysisk aktivitet. Det legges også frem en plan for å heve kompetansen blant lærere som skal arbeide med fysisk aktivitet.

Dette viser at vi følger opp vårt langvarige arbeid. Vi er opptatt av at anleggssituasjonen må løftes i bydelene. Og vi er opptatt av samarbeid med idretten om gjennomføring av fysisk aktivitet-saken i skolen.

Vi er derimot ikke opptatt av politisk spill slik Høyre er. Takket være press fra byens idrettsmiljø og Ap blir denne saken en realitet nå.

Publisert i Drammens Tidende, Dagsavisen Fremtiden og Byavisa 1. oktober 2014. Skrevet sammen med Nicoline Bjerge Schie.

Ingen kommentarer: