Søk i denne bloggen

tirsdag, november 04, 2014

FrP og individets frihet


Paradokset om at FrP-ere står for en liberalistisk politikk blir innlysende i tiggeforbud-saken. Jeg har ved tidligere anledninger skrevet om irrasjonaliteten i å forby tigging, så jeg skal ikke gjenta argumentene her. Derimot er det besynderlig å være vitne til at Drammen FrP er såpass frampå når det gjelder innføring av et tiggeforbud. FrP gir seg som kjent ut for å være den fremste forkjemper for individets frihet. Reguleringer og innskrenkinger som gjør at du og jeg ikke kan gjøre det vi vil ønskes fjernet av FrP, riktignok når det vi gjør ikke går utover andre eller har et direkte negativt utfall. Politikken til FrP er tuftet på at individet vet best, ikke myndighetene, når det gjelder hva du skal foreta deg i hverdagen.

Legger vi til grunn det faktum at kriminalitet, truende/aggressiv tigging og ulovlig opphold i landet allerede er forbudt, så gjenstår alle de som harmløst tigger med en kopp foran seg. Deres aktivitet utgjør ikke noe negativt for andre annet enn eventuelt ubehag man måtte oppleve med å se andres akutte fattigdom i hvitøyet. Dette ubehaget har alltid vært der for noen, også for Drammen FrP, men de siste årenes økning av rom-tiggere har gjort at representanter for dette partiet har vært ekstra ivrige på et forbud. Det er xenofobien vi ser komme til uttrykk, men de kan selvsagt ikke si «Vi ønsker å forby rom-tiggere å tigge i Drammen», for da ville det vært etnisk diskriminering. De pakker det inn i et generelt forbud mot tigging, vel vitende om at argumentene deres om kriminalitet, truende/aggressiv tigging og ulovlig opphold faller på sin egen urimelighet, og vel vitende om at et tiggeforbud innskrenker individets frihet.

Publisert i Dagsavisen Fremtiden 4. november 2014

Ingen kommentarer: