Søk i denne bloggen

tirsdag, mars 31, 2015

Blåblå motovervei mot et nytt klasseskille
Den blå-blå regjeringa har nå fullført sitt angrep på arbeidsmiljøloven, og med en samlet fagbevegelse mot seg vedtatt en rekke kontroversielle endringer. Endringene medfører blant annet mer søndagsarbeid, mindre fleksibilitet for arbeidstakere og en svekket fagbevegelse totalt sett.

Aller mest kontroversielt er likevel at det åpnes for flere midlertidige stillinger. Vi frykter at dette særlig vil ramme ungdommen. Det samme er tross alt forsøkt i Sverige, hvor resultatet har vært en rekordhøy ungdomsledighet. Hvorfor prøve noe i Norge som har slått fullstendig feil i vårt naboland?

Ingenting tilsier at de vedtatte endringene vil føre til flere jobber, slik det påstås. Det som i stedet vil skje er at trygge og forutsigbare heltidsstillinger omgjøres til utrygge midlertidige stillinger. Dessuten har vi hatt og har fortsatt rekordlav arbeidsledighet sammenligna med andre land. Derfor faller hele argumentet om flere jobber på sin egen urimelighet. En konsekvens av de blå-blås politikk vil være mer makt til arbeidsgivere på bekostning av arbeidstakere.

En annen sannsynlig konsekvens er et enda mer delt boligmarked, hvor flere unge voksne og småbarnsfamilier låses fast til leiemarkedet. Man får nemlig ikke boliglån med midlertidig stilling. For utleie-spekulanter vil det naturligvis være en drøm som går i oppfyllelse, med mindre konkurranse på kjøpemarkedet og økt konkurranse på leiemarkedet.

Kort og godt befinner vi oss nå på en blå-blå motorvei mot et nytt klasseskille! Speedometeret viser dessuten høy fart!

Drammen Arbeiderparti er krystallklare på at endringene i arbeidsmiljøloven er uheldige. Dersom vi overtar styringa i Drammen ved kommunevalget i september, lover vi at de omstridte endringene ikke skal få konsekvenser for kommunalt ansatte her i byen.

---------- Skrevet sammen med Vegard E. Stillerud, leder i Drammen Ap

Publisert i Drammens Tidende 13. mars 2015

Ingen kommentarer: