Søk i denne bloggen

torsdag, mai 07, 2015

Ja til en norm for lærertetthet
Lærere har hatt en nasjonal underskriftskampanje med krav om en minstenorm for lærertetthet i skolen. Det kreves maks 18 elever per lærer på 1.-4. trinn, maks 20 elever per lærer på 5.-7. trinn, og maks 22 elever per lærer på 8.-10. trinn. Saken var oppe i komité for oppvekst og utdanning denne uka.

Rådmannen støtter ikke forslaget og viser blant annet til John Hatties forskning som viser at klassestørrelse har liten effekt på elevers læringsresultater. Dagen før møtet skrev Fremtiden at saken neppe ville få støtte av Høyre, og leder av komiteen Elisabeth Lindberg (H) uttalte at «hadde penger vokst på trær, hadde vi blant annet hatt flere lærere». Jeg skal kommentere disse to tingene.

Hatties forskning er såkalt meta-forskning, hvor han har samlet forskning primært fra engelsktalende land. Ingen av den forskningen er fra Skandinavia. Elevmassene er mildt sagt spredt: alle aldere, fag og studieretninger. Hans meta-forskning viser også at lærerutdanning har liten effekt (faktisk dårligere enn klassestørrelse!), uten at Høyre eller andre tar til orde for å avskaffe lærerutdanning. Tvert imot.

Går man derimot til relevant empirisk forskning, finner man sprikende resultater om klassestørrelsers effekt. Går man til Sverige, finner man solid forskning som viser positiv effekt og dermed støtter lærernes sak. Man finner kort og godt det man vil finne i denne saken. Da kan det være lurt å lytte til lærerne. Det skal godt gjøres å finne én lærer som er uenig i at klassestørrelse har noe å si for å gjennomføre god tilpassa opplæring.

Politikk handler om prioriteringer. Dersom den blåblå regjeringa ikke hadde prioritert skattelette til de aller rikeste og redusering av formueskatten, ville kommunene fått enda flere midler som kunne brukes på fellesoppgavene, blant annet skole og eldreomsorg. Da kunne bystyret i Drammen prioritert lærertetthet uten at det gikk utover andre fellesoppgaver. Så penger trenger ikke å «vokse på trær», vi trenger bare politikere som prioriterer annerledes.

Derfor støttet vi i Drammen Arbeiderparti forslaget om en norm for lærertetthet i komiteen.

Publisert i Dagsavisen Fremtiden 7. mai 2015

Ingen kommentarer: