Søk i denne bloggen

tirsdag, juli 28, 2015

Svar på spørsmål om lærertetthet
På lederplass i Drammens Tidende 23. juli blir vi spurt hva slags forskning vi «lener oss på» når vi forsvarer en økt lærertetthet. Det hevdes, med henvisning til tenketanken Civita, at norsk og internasjonal forskning ikke viser at elever lærer mer av at det blir flere lærere i klasserommet.

Lederen som har skrevet kommentaren kan ikke ha fulgt med i timen. Det er ingen som hevder at elever lærer mer av at det blir flere lærere i klasserommet! Derimot har vi hevdet følgende i denne avisa, i Dagsavisen Fremtiden og i bystyret: «Forskningen sier at økt lærertetthet kan komme de faglig svake og minoritetsspråklige til gode. Dersom læreren endrer undervisningsstrategi og utnytter den merverdien færre elever i klassen gir, vil følgelig økt lærertetthet bidra til å styrke lærer-elev-relasjonen og elevenes utvikling».

Det sier seg selv at dersom man kun setter inn flere lærere, uten at undervisninga endrer seg til å bli mer elevsentrert, til å styrke elevrelasjoner, til å tilrettelegge og tilpasse på en mer effektiv måte, så vil det ikke ha noe effekt. Det er også dette Hattie (2009) hevder i sin kjente meta-forskning. Derfor betinger en effekt av økt lærertetthet at læreren benytter seg av den merverdien det gir å ha færre elever i klassen.

Vi støtter oss også til ny omfattende svensk forskning, som representanten fra Ap her tok opp i Drammen bystyrets maimøte. Fredriksson m.fl. (2012) så på flere kull over flere tiår. De undersøkte om økt lærertetthet hadde noen effekt på kognitive og emosjonelle tester på 4., 5. og 6. trinn i matematikk, svensk og engelsk. En reduksjon på fem elever i klassen gav merkbare resultater på testene. Videre så forskerne også merkbare resultater på om elevene i voksen alder begynte på høyere utdanning og om de fikk økt lønn i forhold til elever som var i klasser uten økt lærertetthet. Altså gav det samfunnsøkonomisk gevinst å øke lærertettheten.

Også den største fagforeningen for lærere, Utdanningsforbundet, og sågar Elevorganisasjonen støtter økt lærertetthet.

Det er synd at Høyre og FrP stemte ned forslaget vårt om å søke staten om friske midler til økt lærertetthet i kommunen.

--- Skrevet sammen med Billy Taranger (KrF)

Publisert i Drammens Tidende 28. juli 2015