Søk i denne bloggen

torsdag, august 27, 2015

Nei til karakterer i barneskolen
Vi garanterer at vi gjør det vi makter for å motvirke snikinnføring av karakterer i barneskolen. Vi bekymrer oss over at Høyre og Frp har et ønske om å forsøke karakterer i barneskolen. Det er ikke bare vi som gjør det, men også et ellers samlet politisk Norge, lærere, skoleforskere og Utdanningsforbundet. Til og med Høyres kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, er lunken til å innføre karakterer i barneskolen og skrinla saken da han kom i førersetet. Likevel kan kommuner ha «forsøk», slik Drammen Høyre hadde tenkt å gjøre i inneværende bystyreperiode. Hvorfor er det en svært dårlig ide å begi seg ut på noen som helst forsøk med karakterer i barneskolen?

Opplæringsloven åpner ikke opp for å gi vurdering med karakterer i barneskolen. Bakgrunnen for det er at vi vet nok fra nasjonal og internasjonal forskning om den negative effekten av karakterer, særlig på barns motivasjon og utvikling. Det er ikke bare skoleforskning som har dokumentert dette, men også forskning fra psykologi. Ytre motivasjon kommer mer i fokus for barn dersom de får karakterer enn indre motivasjon. Enkelt sagt vil de læres opp til å jobbe hardere for å oppnå en bedre karakter istedenfor å jobbe hardere for selve læringens del, egen interesse og utvikling. Voksne har lettere for å se skillene mellom ytre og indre motivasjon i forhold til barn. Det er noe av bakgrunnen for at barn bør skjermes for karakterer i skolen.

Høyres mantra for karakterer i barneskolen har handlet om at elevene må få tydelig tilbakemelding på prestasjonen sin. I flere år har lærere jobbet med nettopp tydelige tilbakemeldinger og det har aldri handlet om karakteren som sådan, men en uttalelse om elevens arbeid. Det er uinteressant om noe er 4, eller 5, dersom man ikke vet hvorfor, eller hva man skal gjøre for å opprettholde, eller forbedre prestasjonen sin. Karakteren skal alltid komme som følge av en faglig vurdering og det er med karakteren konkurransen og presset begynner. Det er selve vurderingen av arbeidet og «fremovermeldingen», altså hva eleven bør gjøre i fortsettelsen, som er interessant og bør ha elevenes oppmerksomhet.

Hva ville du helst hatt etter utført arbeid. Et tall på en skala eller en lengre skriftlig vurdering av det du har gjort? Når de aller fleste lærere ikke ønsker tallkarakterer i barneskolen, så er det ikke for at de ikke vil ha ekstraarbeid. Det krever langt mer å skrive en individuell vurdering. Et barn har mer nytte av å høre at det har gjort framskritt siden sist, enn å få den samme tallkarakteren som sist. Og i vurderingen gir læreren råd om hvilke områder eleven må jobbe mer med for å mestre faget bedre. Med en slik vurdering konkurrerer eleven bare med seg selv. Et tall i et fag blir selvsagt slik at barna spør hverandre om hvilket tall de andre fikk. Det skaper tapere og mange vil da allerede i barneskolen få stempelet som mindre begavet. Et slikt konkurransesamfunn må vi unngå. Ingen tallkarakterer i barneskolen, men en stor hyllest til de mange gode lærere som jevnlig gir elevene en grundig tilbakemelding på framgang.

Publisert i Byavisa Drammen 26. august 2015. Skrevet sammen med Håvard Skarre (SV) og Billy Taranger (KrF).

Ingen kommentarer: