Søk i denne bloggen

mandag, august 24, 2015

Politisk kristendom
Ser du paradokset og dobbeltmoralen i at fundamentalistisk tolkning innen kristendommen ikke vekker harme blant folk flest, mens fundamentalistisk tolkning innen islam gjør det?

Drammens Tidendes valgomat kunne fortelle oss at de fleste som har tatt testen for å se hva de bør stemme i Drammen, har fått Partiet de Kristne (PDK) som førstevalg. Hva slags parti er dette? De har gått ut offentlig og sagt at de ikke ønsker å mene så mye om lokalsaker. Eneste agendaen de har er visst å «tilbakeføre kristendommen til samfunnet». Hva tenker de å gjøre for å oppnå det?

At et parti med slike verdier stiller til valg er ikke noe annerledes enn om et islamistisk parti hadde gjort det. Islamisme eller politisk islam, sier vi gjerne. Har du hørt politisk kristendom? Nei, det sier vi ikke, selv om prinsippet blir det samme. Man ønsker å skru tilbake tida flere hundre år med bokstavtro lesning av hellige tekster. Vi er sikre på at det hadde blitt ramaskrik (ikke minst blant høyresida, og særlig FrP-ere) om et islamistisk parti hadde stilt til valg. Det er helt stille når PDK gjør det.

Så vil kanskje mange si at PDK ikke ville brukt vold på den måten man ser ute i verden fra ekstreme muslimske retninger. Det er nok riktig. Dette henger også sammen med hva slags samfunnsforhold vi lever i, men holdninger som strider med demokrati og likeverd forfektes også av kristenfundamentalister. Når man begrunner forskjellsbehandling med sin hellige skrift, og sin bestemte tolkning av denne, legitimeres diskriminerende holdninger og i neste øyeblikk kan dette også føre til voldsbruk. Vi så nylig et eksempel i Sarpsborg der en lesbisk prest ble slått av en kristenfundamentalist. Den som utøvde volden finner dekning for sin voldsutøvelse i sitt religiøse standpunkt og miljø.

Demokratiske prinsipper er viktig å holde fast ved. Derfor skal ulike interessegrupper og religiøse grupper få tale sine saker, og de skal som alle andre møte reaksjoner på sine holdninger og meninger. Fundamentalistiske kristne blir lett en autoritær gruppe som med sin holdning til samfunnet vil bestemme hva andre skal tenke, tro og mene. For hva mener de med at kristendommen skal tilbake til samfunnet? Kristendommen er fortsatt til stede i det norske samfunnet, og hva mener PDK om de som ikke er kristne? Skal kristendommen styre og bestemme over alle? Skal ikke-kristne ha rollen som kristenfundamentalistenes undersåtter?

Det er legitimt å arbeide for å fremme sine holdninger. Enhver kan tro hva man vil, men i det øyeblikket man gjør politikk ut av det, er det ikke lenger en privatsak. PDK legger bestemte religiøse oppfatninger til grunn for en politikk som i ytterste konsekvens vil angå alle. Oppfatninger og meninger som på autoritært vis legitimerer forskjellsbehandling og diskriminering. Det er en politisk kristendom vi burde være ferdige med for lenge siden.

Skrevet sammen med Håvard R. Skarre. Publisert i Byavisa 19. august 2015

Ingen kommentarer: