Søk i denne bloggen

onsdag, september 09, 2015

Hva er hellig for meg?
Dette spørsmålet ble jeg stilt i forbindelse med Drammen Sacred Festival som arrangeres i Drammen 13.-20. september. Jeg svarte følgende:

Mennesker er i samspill med hverandre. Jeg mener derfor det er viktig å ta hensyn til dette samspillet når man beskriver hva man opplever som hellig. I et samspill vil det være mange ulike typer mennesker, også religiøse og ikke-religiøse. Det som er hellig for meg er universell og går på tvers av religiøsitet og livssyn. For meg er menneskeverdet hellig. Ethvert forsøk på å krenke menneskeverdet opprører meg og jeg vil anse det som en krenkelse av det hellige. Menneskeverd for meg betyr at ethvert menneske har like mye verdi, uansett bakgrunn og uansett i hvilken situasjon. Et liv som går tapt i krig er et liv, uansett hvor. En person som blir jaget av politiet uten å ha brutt lover og regler, har like mye verdi som et menneske som ikke blir ansett som et problem (her tenker jeg for eksempel på tiggere). En person som dreper andre, har like mye verdi som Mor Theresa. Altså går verdien på det å være menneske. Denne verdien er befestet i de universelle menneskerettighetene. Man får denne verdien rett og slett ved å bli født, og vil ha den verdien uansett livsløp gjennom hele livet. Verdien måles ikke i hva mennesker gjør, men at det er et menneske.

Flere andre svar kan du lese her.

Ingen kommentarer: