Søk i denne bloggen

tirsdag, juli 26, 2016

Ikke alle må bli som majoriteten


Bilde fra ntnu.no

Jeg tillater meg å stille noen spørsmål til den statsstøttede organisasjonen LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) ved talsperson Farahmand.

«Vi har i altfor stor grad gitt fritt spillerom for islamistiske bevegelser», påstår LIM. En ordførers deltakelse på en id-feiring hvor Islam Net var til stede har blitt nevnt. På Dagsnytt 18 ble burkini nevnt.

Hvordan er dette «fritt spillerom for islamistiske bevegelser»?

Selv om vi ikke måtte like Islam Net, må vi ikke sensurere dem bort. Selv om jeg ikke liker LIMs ensidig negative fokus på muslimske praksiser, må jeg aldri kreve å få dem sensurert.

På Dagsnytt 18 hevdet LIM at den fanatiske sekularitetspolitikken i Frankrike ikke har noe med terror å gjøre. Amerikansk forskning på radikalisering viser at den frankofone delen av Europa har flest fremmedkrigere relativt sett og fungert best som arnested for jihadister. «The French political culture» er noe av svaret: «The French approach to secularism is more aggressive than, say, the British approach».

Om man jobber for mangfold, jobber man for å kunne leve med mangfoldige meninger, ytringer, utseender, praksiser, verdier. Så lenge man er enige om rammene, menneskerettighetene og demokratiske prinsipper, er det fritt fram med mangfold innenfor dem.

Stortingsmelding 6 (2012-2013) slår fast dette: «innenfor disse rammene kan mangfoldet utvikle seg, med rom for ulike tolkninger og prioriteringer og verdier, og med ulike måter å leve livet sitt på».

Hva er da årsaken til at LIM påstår de jobber for «mangfold» når de har programfestet at det kun er sekulære verdier de jobber for?

Publisert i Aftenposten 22. juli 2016

Ingen kommentarer: