Søk i denne bloggen

tirsdag, april 25, 2017

Terroren vil at vi skal diskutere islam og islamsk fundamentalisme, og det gjør vi dessverre med glede


Bildet fra stroilka

Olivier Roy, professor i statsvitenskap og mangeårig forsker på ekstremisme, terror og jihadisme, sier at vi må forstå at terrorisme ikke følger av islamsk radikalisering, men av islamisering av radikalisme. Det kan framstå som lek med ord, men det er en vesentlig distinksjon.

Her hjemme går debattene stort sett i samme spor etter jihadistisk terror. Etter hver terroraksjon blir enkelte tilsynelatende enda sikrere på sin sak ved å sette opp muslimer og ikke-muslimer opp mot hverandre. På den måten kan man hevde at terroristene lykkes litt med sin framgang. Hovedmålet deres er, slik også terrorforskere minner oss om, å skape en sivilisasjonskamp i Vesten mellom muslimer og ikke-muslimer, og på den måten bruke Vesten som det viktigste våpenet som kan ødelegge seg selv.

Jeg skal ikke være altfor generell, men komme med eksempler. La meg være krystallklar på at jeg ikke hevder disse personene og likesinnede debattanter ønsker eller vil være terroristers «nyttige idioter». Jeg tror på det beste i mennesker. Jeg tror intensjonene er gode og de prøver på sitt beste å si noe fornuftig om jihadisme, men jeg tror også at de bommer fatalt og skygger for en kunnskapsbasert diskusjon. Jeg er forsker selv, men ikke terrorforsker, og derfor lar jeg min analyse utledes av andres terrorforskning. Det Olivier Roy hevder støttes for øvrig også av norske terrorforskere, som stipendiat Lars Erik Berntzen og førsteamanuensis Jan Oskar Engene.

Like sikkert som at jorda ikke er flat, dukker islamofobene fram med oppgulpa eder og galle rett etter jihadist-terror. Det er de som vanligvis har brukt mye energi det offentlige ordskiftet på å fortelle oss at islam ikke er en religion men en ideologi, at muslimer er et problem for Vesten, at muslimer har baktanker med å ta over det politiske systemet i Vesten og innføre sharia-lover (konspirasjonstanker) o.l. Som Carl I. Hagen sa i 2005, og gjentok etter 22. juli-terroren: «Ikke alle muslimer er terrorister, men nesten alle terrorister er muslimer». Etter terroren i Stockholm skrev Frp-politiker Kent Andersen at flerkulturalitet er et hodeløst eksperiment og brukte ord som «Allahs drapsroboter». Han la ikke skjul på at han tror på alt det terrorister selv sier, og ut fra det utleder han at vi står inne i en sivilisasjonskamp mellom «oss» (Vesten) og «dem» (muslimer). Han legger heller ikke skjul på at han mener islam ikke er en religion, men en politisk ideologi.

I det siste har andre «forstå-seg-påere» kommet til. De forbinder veldig enkelt islamsk fundamentalisme med vold og terror. En som i utide slenger rundt seg med påstander om slikt er LIMs talsperson (paradoksalt nok står LIM for likestilling, inkludering og mangfold) og Høyre-politiker Mahmoud Farahmand. Etter Stockholm-terroren skrev han «I liberalismens og toleransens navn har man i Sverige nektet å konfrontere den fiendtlige og voldforherligende islamismen». Det er en drøy påstand rett etter en forferdelig hendelse som rammet vårt naboland. Etter Nice-terroren skrev han: «Vi har i altfor lang tid gitt fritt spillerom til islamistiske bevegelser, og i altfor stor grad gitt etter for deres krav.» Disse er grove og absurde påstander som ikke akkurat demmer kun opp for mer islamofobe holdninger og ytringer som dem nevnt ovenfor.

Professor og terrorforsker Olivier Roy uttaler seg på grunnlag av en database med 100 jihadister som har vært involvert i terroraksjoner i Frankrike eller forlatt Frankrike og Belgia for å begå terror i utlandet de siste 20 årene. Han sier det er vanskelig å tegne ett bilde av hvem jihadisten er, men noen trekk peker seg ut. Han er ung, han er andregenerasjons-innvandrer, han er ganske godt integrert, han er radikalisert i fengsel, han har et kriminelt rulleblad, han kommer fra en dysfunksjonell familie – og den viktigste faktoren som han mener er et felles multiplum: han forherliger vold og han hater samfunnet rundt seg, både det vestlige og det ikke-vestlige; han er en nihilist. Volden og døden er ikke et middel, men et mål i seg selv.

Så hvor kommer islamisme inn i bildet? Jo, mener Roy, det kommer etter at de allerede er radikalisert: «They were not first radicalised by a religious movement before turning to terrorism», med unntak av noen eksempler fra Storbritannia. Derfor hevder han at det riktige er at jihadister islamiserer radikalismen.

Publisert i Dagbladet 25. april 2017

Ingen kommentarer: