Søk i denne bloggen

mandag, april 16, 2018

En liten seier for det politiske debattklimaet, men kampen må vi alle ta


Bildet fra Dreamstime

Da Sylvi Listhaug til slutt trakk seg som justisminister, sa Erna Solberg fra Stortingets talerstol at hun nå med dette ønsker «et annet og konstruktivt debattklima» og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa han håper på et ordskifte framover som viser «tillit til hverandre og gjensidig respekt».

Parallelt kommuniserte Listhaug med sine kjernevelgere på sin FB-vegg ved å skrive at hun har blitt utsatt for «en ren heksejakt» og at Arbeiderpartiet (Ap) knebler ytringsfriheten ved å – sammen med stortingsflertallet og Venstre – angripe FB-kommentaren hun la ut om at Ap setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Det verken Listhaug eller andre som bruker ytringsfrihet-kortet har skjønt, er at ytringer har konsekvenser. Hun har vært i sin fulle rett til å uttrykke seg splittende og demagogisk, men at det får konsekvenser for henne betyr ikke at hennes ytringsfrihet er trua. Tvert imot, saken har vist at folk flest og stortingsflertallet setter et anstendig debattklima foran et polariserende og destruktivt debattklima.

Buskeruds Frp-representant Jon Helgheim, som har informert oss om at det var han som var kilden til FB-kommentaren som til slutt felte Listhaug, fortsetter også sin bøllete oppførsel på sosiale medier. Verken han eller Listhaug har tenkt å følge statsministerens og Stortingets tilrådinger om et konstruktivt debattklima hvor man viser hverandre respekt og tillit.

Det vi har vært vitne til de siste par ukene er en liten men viktig seier for det politiske debattklimaet. Ytringsfriheten står høyt, men som ansvarlig statsråd har ytringer konsekvenser. Det burde alle forstå, kanskje først og fremst de folkevalgte. Som folkevalgt er du en rollemodell og har et særskilt ansvar for et anstendig debattklima. Intense politiske debatter er bare et gode, men det må skje med anstendighet, tillit og respekt. Ingen av oss er tjent med enda mer amerikanske tilstander, hvor bøllete oppførsel fra høyeste hold er blitt stuerent på sosiale medier, og løgn, sverting av politiske motstandere og konspirasjonsteorier er blitt dagligdags.

I skoleverket jobber lærere med å (ut)danne morgendagens borgere gjennom undervisning i retorikk, kildekritikk og demokrati. Lærere bekjemper mobbing og bøllete oppførsel fra elever. På lærerutdanningene (ut)danner vi morgendagens lærere gjennom å vise respekt for ulike meninger, legge til rette for diskusjoner, oppmuntre til deltakelse og drive med demokratiopplæring. Det framstår derfor som en farse når politiske ledere bøller.

Jeg mener journalistene i de ulike mediehus også spiller en viktig rolle. Noen ganger framstår de som rene mikrofonstativ for bøllete atferd fra politikere, ved å f.eks. kun gjengi hva de skriver på sosiale medier. Andre ganger stiller de kritiske spørsmål. Det mener jeg må skje oftere. For eksempel: «Hva tenker du, Jon Helgheim, om at sjefen din etterspør et konstruktivt debattklima, men du velger å poste en kommentar om at Støre er en liten mann?».

Disse usannhetene om at denne saken har handla om ytringsfrihet burde imøtegås. Som sagt var Listhaug i sin fulle rett til å ytre seg slik hun gjorde, men det fikk også konsekvenser. Standarden for debattklimaet ble dermed satt av stortingsflertallet. Den standarden har vi alle et ansvar for å kjempe for å beholde.

Publisert i Drammens Tidende

Ingen kommentarer: