Søk i denne bloggen

mandag, april 16, 2018

Karakterer i ungdomsskolen


Bildet fra VG

Flere ungdomsskoler dropper karakterer. Tormod Korpås (Utdanningsforbundet) og Rita Helgesen (Norsk Lektorlag) debatterte dette på dax18 14. februar. Uten skoleforskere til stede, slo de hverandre i hodet med forskning de mener støtter opp under eget syn. Korpås støtter demping av karakterer i ungdomsskolen, mens Helgesen gjør ikke det.

Dersom fjerning av karakterer gjør at læreren fokuserer mer på nyttige tilbakemeldinger, vil det ha en positiv effekt, slik rektor og elever på Nordberg ungdomsskole opplever det.

Norsk Lektorlag argumenterer svakt i denne debatten. Helgesen drar fram forskning fra Sverige, uten å nevne hvilken. Jeg tipper hun sikter til Vitenskapsrådets karakterprosjekt. Her gikk forskerne gjennom 6000 vitenskapelige artikler, og konkluderer med at karakterer kan virke i liten grad oppmuntrende på høytpresterende elever og virke i større grad negativ på lavtpresterende elever. Butlers klassiske studier viser at karakterer kommer i veien for tilbakemeldinger, og oppmuntrer til en mer instrumentell motivasjon for læring istedenfor en indredrevet motivasjon.

Helgesen forsvarer bruk av karakterer i ungdomsskolen med at «Elevene får et tydelig signal om hvilket nivå de ligger på». Hvis elevene er vant til at karakteren gir det signalet, har Helgesen rett. Men om tilbakemeldinga er selektiv, presis, ser tilbake på hvordan eleven har prestert og framover på hva som må gjøres for å forbedre prestasjonen, er karakteren overflødig. Den vil sågar kunne være i veien for den nyttige tilbakemeldinga.

Helgesen sier «Det er ganske utrolig at eleven ikke skal få en tallkarakter før etter et halvt år. Da får man rett og slett sjokk». Er elevene vant til dagens system med karakterer fra 8. trinn, vil forventninga være deretter. Dersom karakterbruken dempes, vil de ikke ha samme forventninger og et «sjokk» uteblir.

På 10. trinn kan man argumentere for karakterens seleksjonsfunksjon som opptak til VG skole. Derfor kan det være lurt å endre vurderingsforskriften til at elever har krav på karakterer først fra 10. trinn.

Publisert i Aftenpoten og Utdanning

Ingen kommentarer: